Podjetja morajo prilagoditi stil vodenja življenjskemu ciklu

by | Apr 5, 2022 | Menedžment

Podjetja imajo kot vse organizacije svoj življenjski cikel, ki se odraža kot rast, upad, stagnacija in prenehanje delovanja na trgu. Stagnacija ne pomeni, da podjetje preneha tudi poslovati, pač pa namesto rasti ohranja tržni delež in to je zelo pogosto na zrelih in zasičenih trgih. Veliko avtorjev je pisalo o vidikih življenjskega cikla podjetja: Møller, deGuess, Adizes, Ward, Kimberly in Miles, itd.

Vodje podjetja so poklicani, da najdemo nove načine za izboljšanje poslovne odličnosti podjetja in ohranjajo življenjsko krivuljo podjetja ali poiščejo novo. Vodja prodaje in trženja mora iskati nove produkte in nove trge ter tehnologije, s katerimi bo podjetje lahko raslo v prihodnje, sicer preide v stagnacijo ali upad. Cilj je vedno zagotoviti nadpovprečno rast na trgu, kar je dolgotrajen in zahteven cilj, ki je neposredno povezan z delovanjem vodstvene ekipe in drugih timov v podjetju ter njihovega vodenja.

 1. Odkrijte ali ustvarite edinstvenost

Vsako podjetje mora poskusiti najti nekaj, kar konkurenti ne bodo mogli posnemati – torej bodo edinstveni. J. Welch je to definiral kot konkurenčna prednost. Razmišljajte izven okvirjev in ugotovili boste, da je pristop zaposlenih in timska kultura nekaj, kar konkurenca ne more posnemati. Vse ostale stvari so bolj kot ne tehnične in jih je, ali jih bo, mogoče kopirati, posnemati, nadomestiti.

Vaša edinstvena kultura podjetja je nekaj, kar vaši tekmeci ne morejo imitirati, zato iščite načine za izboljšanje ekipe, kar naj bo vaš vodilni izziv. Kaj lahko oziroma morate storiti v podjetju? Ne dovolite si ohranjati položaja v katerem ste, pač pa vodje navdihujte za iskanje potrebnih sprememb.

2. Izboljšajte kulturo in vodenje

Organizirajte vrsto aktivnosti za razvoj vodenja in poslovne odličnosti z vašimi vodji in ključnimi zaposlenimi. Če je potrebno, uvedite nove vrednote in vedenja. Probleme in predloge za izboljšavo podjetja rešujte v skupini. Rezultati bodo postali vidni in enako napredovanje tima za doseganje cilja na trgu. Zadovoljstvo zaposlenih boste lahko dvignili in z njimi dosegli še večjo predanost in zavzetost kupcev.

action african american african descent agreement american black 1452903 pxhere.com scaled

Začetni izziv podjetja je spremeniti kulturo vodenja v različnih življenjskih fazah in ustvariti voditeljstvo, ki bo vplivalo na uspešnost na trgu. Ta faza je dobro premišljen proces vodje. Organizacija je v fazi življenjskega cikla, z malo rasti in uveljavljenimi procesi. Čeprav je bila osredotočena na  učinkovitost in dodajanje vrednosti, je vodja komunicirala glede vizije in okoli sebe zgradila ekipo.

3. Uporabite EI (čustveno inteligentno) vodenje

Osredotočite se na odzive zaposlenih ter zagotovite izobraževanje in podporo. Prehodni pristop k spremembam bo zgradil trdne vezi, odnose in dobro komunikacijo. Jasno razložite vizijo, prosite druge za sodelovanje, bodite empatični pri razumevanju razlik in zahtev ljudi ter jim ponudite različne možnosti. Ekipa se je odzvala pozitivno, kar je prineslo želeno ekipno uspešnost in tržne rezultate. Stil vodenja v obdobju sprememb je pokazal vedenje trenerskega, povezovalnega in avtoritativnega sloga, ki najbolj pozitivno vpliva na ekipe.

Drugačen pristop vodenja, ki ni konsistenten z življenjskim ciklom organizacije, lahko usodno vpliva na podjetje ali vzpostavi stagnacijo. Vloga menedžerja je vse bolj oddaljena, saj so zaposleni manj vključeni. Zaposlenim niso predstavili drugačne vizije, cilje in vrednote podjetja. Poleg tega, pričakujte še nepričakovano: sprememba okolja zaradi Covid-19 je prisilila večino zaposlenih za delo od doma. Med letoma 2018 in 2020 je menedžerjem manjkala sposobnost prilagoditve oz. spremembe strategije, kar je povzročilo stagnacijo krize vedno znova: dobavne verige, logistika, delovna sila, itd.

PRIPOROČILA

Vodje bi se morali osredotočiti na širšo sliko – vizijo in strategije podjetja in organizirati ljudi okrog poslanstva organizacije. Potem je mogoče uspešno delegirati odločanje v konice prstov.

Razvijanje voditeljskih sposobnosti je pomembno za ohranjanje tržne uspešnosti. Odličnost vodenja ima dve komponenti:

 • Menedžersko vedenje
  Obstajajo tri vrste menedžerskega vedenja: vedenje postavljanja ciljev(doseganje skupnega razumevanja o tem, kam želimo skupaj – naš položaj v prihodnosti), vedenje reševanja problemov (ugotavljanje in odpravljanje problemov in ovir na poti do ciljev) ter vedenje sporazumevanja (zagotavljanje, da imajo vsi udeleženi isto sliko o teh namenih in načinih, poznajo svoje vloge in uskladijo svoje aktivnosti).
 • Employeeship
  Kadar so vsi zaposleni aktivno vključeni v napredovanje podjetja k odličnosti, ima podjetje posebno kulturo, ki jo Claus Møller imenuje Employeeship. Označujejo jo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vsakogar. Ljudje, ki izkazujejo Employeeship, izvajajo vedenje produktivnosti, odnosov in kakovosti. Employeeship ali zaposlenstvo predstavlja edinstven, participativen pristop k menedžmentu.

V vsaki fazi podjetja mobilizirajte energijo ljudi, da ustvarijo potrebne spremembe in vsak razmisli o širši viziji. To bi okrepilo organizacijsko/timsko samozavedanje in zavzetost zaposlenih, ki sta del čustvene inteligentnosti organizacije.

Čeprav imajo vodje različne pristope, ne pozabite na nekaj osnov pri spremembah:

 • Analiza vplivov (Force-field analysis)
  Analiza okoliščin je zelo pomembna za izbiro strategije. Ne smemo domnevati, da vse ekipe in oddelki v podjetju potrebujejo iste spremembe. Pred predstavitvijo pobude je potrebno analizirati notranje sile in zunanje vplive.
  Specifični dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati, so povezani s timsko kulturo: zadovoljstvo in zvestoba zaposlenih, energija zaposlenih in timska čustvena inteligenca.
 • Temeljit načrt, analiza deležnikov in strategija
  Vaša organizacijska kultura je lahko karakteristična, močna ter prepletena z edinstveno kulturo, simboli in zgodbami. Druga podjetja imajo morda šibkejšo identiteto in so bolj prilagodljive pobudi za spremembe, je treba razlike upoštevati in obvladovati. Prilagojen pristop bi lahko vključil vodje skupin v pobudo ali priznal njihovo zgodovino in tako omogočil porazdeljeno vodstvo. To bi pokazalo raznolik pristop, ki bi lahko okrepil ekipo in pospešil organizacijo.
 • Oblikovanje strategije za spremembe
  Vodje bi morali oblikovati strategijo sprememb na podlagi analizirane situacije in lokalnega znanja. To bi omogočilo menedžerjem in funkcionalnim vodjem, da se vključijo v odločanje, okrepijo participativno vodenje in dodatno spremenijo kulturo. Dobro komunicirana strategija bi lahko uskladila ekipe okoli vizije in ohranila porazdeljeno vodstvo.
pl featured img slo 2

Pridružite se seminarju
Praktično vodenje, kjer se boste naučili:

 • Kako navdihovati zaposlene, da delujejo po najboljših močeh – tudi v času krize.
 • Kako privabiti zaposlene, da delajo za spremembe in ne proti njim.
 • Kako dosežete najboljši izplen vloženega časa, znanja in denarja.
 • Kako graditi in ohranjati najboljše odnose.
 • Kako doseči lojalnost zaposlenih, uporabnikov, dobaviteljev in investitorjev organizacije.

ZAKLJUČEK

Vodje bi morali biti kompetentni v zavedanju življenjskega cikla organizacije, ter oceniti poljuben slog in vlogo vodenja, ki bi organizaciji dodal največ vrednosti. Tudi če bi to pomenilo prehod vodstva na naslednika, ki prinaša novo rast in preprečili prehod v stagnacijo. Stagnacija ne pomeni, da podjetje ne bo delovalo. Upad ne pomeni, da bo podjetje prenehalo. Oboje pomeni, da podjetje ne uporabi svojega potenciala in ne ustvari vrednosti, ki bi jo moralo. Uporabite svoje talente in potencial podjetja, da ustvarite vrednost za vse deležnike.

“Izvršni direktorji morajo temeljito premisliti o svojih vodstvenih timih, zato da se direktorji osredotočijo na bistvene spremembe namesto da vodijo trenutno poslovanje.”

(Leinwand, Mani, Sheppard v HBR, 2022)

Would you like to know more?

Send us your question. We're happy to help finding the best suggestions and options for your company.

Please sign up if you wish to receive our newsletter, blogs and articles into your inbox!

Claus Møller Consulting

Join us!