V letu 2017 je problem zaposlovanja novih ljudi postal zelo velik in aktualen tudi v Sloveniji. Naši sogovorniki na konferenci HR Minds – Foruma o prihodnosti talentov, pravijo, da bosta za njihova podjetja v 2018 razvoj zaposlenih in vodenje timov zares ključni temi za konkurenčnost. V prejšnjem članku smo predstavili Kako talente ohranjata Swarowski in Nasa, tokrat pa predstavljamo pogovor o uspešnih praksah podjetij GSK in Google.

Poudarili sta, da sta iskanje pravih talentov in usklajenost delovanja HRM s strategijo podjetja najpomembnejši nalogi za prihodnost organizacij. Ključen je sprejem talentov v podjetje in priprava ter razvoj za prevzemanje odgovornosti in t.i. performance. Vse to bo imelo posledice za podjetja na dolgi rok. Všeč nam je bila ugotovitev glede t.i. vojne za talente, o kateri se govori v poslovni javnosti: V tej vojni je talent zmagal že zdavnaj.

 

Glaxo Smith Klein: Zaposleni za prihodnost

Zaposleni danes in zaposleni v prihodnosti so različni. Iskanje in zaposlovanje je povezano s poslovno strategijo. Kakšne sposobnosti zaposlenih bodo v prihodnji strategiji ustvarile potrebno konkurenčno delovanje?

Strategija podjetja Glaxo Smith Klein je imeti dovolj pravih ljudi za vsako delovno mesto. Potem bodo zaposleni izvedli strategijo. Iskanja zaposlenih se lotevajo sistemsko:

 • Diagnosticirajo potrebne sposobnosti
 • Določijo specifične potrebne vloge
 • Ugotovijo, kakšne razlike obstajajo
 • Naredijo načrt za zapolnitev vrzeli

Oblikujte izkušnjo zaposlenih
V podjetju Glaxo Smith Klein razmišljajo oblikovalsko v smislu izkušnje zaposlenih. Podjetja se morajo spremeniti iz organizacij, kjer ljudje morajo biti, v organizacije, kjer ljudje želijo biti. Pomembno je, da so uspešni v oblikovanju izkušnje. Dobra izkušnja zaposlenih se ne zgodi slučajno, ampak je oblikovana. Osnova za dobro izkušnjo zaposlenih je empatija in čustvena inteligentnost organizacije (EQ podjetja), področja managementa, v katerih je Claus Moller pionir utemeljitev konceptov organizacijskega EQ.

Je vaše podjetje že pripravljeno oblikovati izkušnje zaposlenih s posodobljeno HRM politiko in sistemom v podjetju?

Uporabite Praktično vodenje za uspešnost vašega HRM in vašega podjetja >>

 

Google: Podpirajte in razvijajte svoje menedžerje

V pogovoru s podjetjem Google, je direktorica HR poudarila osrednji pomen razvoja managementa za uspešno delovanje IT oddelkov in IT strokovnjakov. Razvoj kompetentnosti vodenja in managementa mora biti danes hitrejši kot v preteklosti, zato imajo svoje HRM procese usmerjene na strokovna in splošna področja.

Da bi ugotovili več o tem, kakšno vlogo mora v timu prevzeti menedžer, so poskusno odstranili menedžerje iz delovnih timov. To se je izkazalo za dober test: po 2 mesecih so vsi timi zahtevali svoje menedžerje nazaj. Vrnili so se v svoje prvotne time – na zahtevo zaposlenih. Ugotovitve so bile, da delovni timi z inženirji za svojo produktivnost in uspešnost potrebujejo izkušene in usposobljene menedžerje. Definicija menedžerjev, ki jih v podjetju Google razvijajo s svojimi programi, je:

 1. Dober coach.
 2. Navdihuje tim in ne izvaja mikro-managementa.
 3. Izraža zanimanje za uspešnost članov tima in njihovo dobro počutje.
 4. Je produktiven in usmerjen k rezultatom.
 5. Je dober komunikator.
 6. Pomaga zaposlenim razvijati kariero.
 7. Ima jasno vizijo in strategijo za svoj tim.
 8. Ima pomembne tehnične spretnosti, ki mu pomagajo svetovati timu.
 9. Je sposoben sprejemati odločitve.
 10. Sodeluje preko celotnega podjetja.

Namen menedžerjev je voditi tim in skrbeti, da se vsi v timih počutijo varne in se želijo razvijati naprej. Njihovi timi, v katerih se zaposleni počutijo varne, so ciljne prihodke prodaje presegli za 17 %, medtem ko so timi z izrazito negotovostjo zaposlenih zaostali za cilji prihodkov prodaje za 19 %.

Menedžerji imajo nalogo, da zaposlenim dajejo vsebinske povratne informacije o njihovem delovanju in pričakovanjih, ter jih razvijajo, da bodo to lahko delali tudi naprej v zahtevnejših obdobjih.

Naloga za podjetje je oblikovati odličen proces menedžementa. Je vaše podjetje že pripravljeno?


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo