Usmerjanje energije vseh proti zmagam

Employeeship govori o ustvarjanju kulture predanosti v podjetju. Označuje, kar je potrebno, da nekdo postane dober zaposlen.

Danes je podjetniški svet zelo osredotočen na razvoj talentov in učinkovitost. Že dolgo je ustvarjanje najboljše kulture vroča tema diskusij. Kaj kultura je, kaj vpliva nanjo in kako jo izboljšati, da bi končno dobili zavzete in predane zaposlene?

Da, o tem verjetno veste veliko in imate zagotovo svoje mnenje. Kultura je vidna in nevidna stran zaposlenih in podjetja: domneve zaposlenih, pohištvo, kodeks oblačenja, šale, humor in opremljenost pisarn. Kultura je tudi pričakovano in dejansko vedenje ljudi, vključno s tem, kako postavljajo cilje, rešujejo probleme in se sporazumevajo, izvajajo sestanke, pošiljanjo e-sporočila, vodijo projekte, se ukvarjajo s strankami in sodelujejo z zaposlenimi v drugih timih.

Najpomembnejši del kulture podjetja ni definirati, kaj beseda kultura pomeni timu, ampak katere stvari na kulturo učinkujejo in kako. Kajti ti elementi bodo oblikovali in ustvarjali prihodnjo kulturo in vplivali na to, kako ljudje delajo, dosegajo rezultate, ravnajo s strankami in prinašajo končne rezultate.

V knjigah Clausa Møllerja, Employeeship in Delo s srcem, lahko dobite pregled in jasne opise 14 področij vsake organizacije, ki imajo vpliv na kulturo. Tukaj so:

 1. Poslanstvo
 2. Vizija
 3. Organizacija
 4. Kultura “mi”
 5. Sistem vodenja
 6. Stil vodenja
 7. Kadrovske politike
 8. Zaposlitvena pogodba
 9. Nagrade in priznanja
 10. Napredovanje
 11. Notranja komunikacija
 12. Informacijski sistem
 13. Politika kakovosti
 14. Učeča se organizacija

Zakaj so tako pomembna? Jasno, vplivala bodo na vrednote zaposlenih in ustvarila predanost ali nasprotno, jo onemogočila.

Še bolj pomembna za prihodnost kulture podjetja je izkušnja zaposlenih. Okolje ima v timih in pri posameznih zaposlenih velikanski vpliv na to, kako zavzeto bodo vsi uporabili svoje talente za najboljši interes podjetja.

Prepogosto srečamo zaposlene, ki niso predani, da bi svoj razum in srce uporabili v najboljšem interesu podjetja, ker so vodje tisti, ki naredijo največ odločitev, pomembnih, vključno z idejami za izboljševanje, vključno z odločanjem o tem, kaj je pomembno in kaj ne… Kultura podjetja in izkušnja zaposlenih morata biti v skladju. Managerji ne morejo skriti, če svojih besed ne uresničujejo, ampak delajo drugače kot govorijo.

Vsak lahko opazi takšno vrsto menedžerskega vedenja, če le opazuje način, na katerega vodje komunirajo v timu in vodijo sestanke. Rezultat je najbolj neugoden za podjetje. Namesto, da bi uporabili talente vseh, oblikujejo podjetje z enimi možgani, t.i. “možgani vodje”.

Ko obstaja vrzel med dogovorjenimi vrednotami podjetja in izkušnjo zaposlenih na delovnem mestu, bo vrzel predanosti in zaupanja ustvarila splošno pravilo 15:85 – 15 % predanih zaposlenih in 85 % nepredanih. Težava je v 85 % zaposlenih, ki na delovnem mestu ne delajo po svojih najboljših močeh, ali bi vsaj lahko delali boljše, če bi želeli.

Tukaj so štirje predlogi, na katere se osredotočite za izboljšave, ki vam bodo prinesle dolgoročne rezultate:

1. Izboljšajte menedžersko vedenje

Menedžersko vedenje, ki ga vsi izvajajo za vodenje strokovega dela in procesov podjetja. V mnogih organizacijah je pogosto, da se vsi zaposleni, vključno z vodji, fokusirajo na strokovna področja svojega posla in enostavno pozabijo prinesti spretnosti in profesionalnost v splošni menedžerski svet.

Pojasnite in razdelite cilje podjetja in tima. Vzpostavite dolgoročne in kratkoročne cilje na individualni ravni. Postavljanje ciljev mora biti izvedeno s strani vseh vpletenih, in ne na vsiljen način iz menedžmenta navzdol. Razvijte odličen okvir komunikacije, ki vključuje informacije o tem, kako pogosto se boste srečali in zakaj, kako naj ljudje efektivno sodelujejo na sestankih, kako izvajati primerne digitalne komunikacije, in kateri so do’s in don’ts vaše komunikacije. Dogovorite svoj okvir sporazumevanja, ki deluje dobro v vašem timu.

2. Predstavite program menedžmenta za vsakogar

Vzpostavite praktično vodenje na vseh delovnih mestih. Zaposleni v prvih vrstah morajo voditi izkušnjo zaposlenih in bi morali biti izučeni, da to storijo z najvišjimi standardi. Vodje na vseh ravneh so v podjetju za to, da zaposlenim v prvi vrsti omogočijo, da opravijo svoje delo in so uspešni.

Menedžment ni rezerviran za menedžerje, ampak za vse v organizaciji.

3. Vpeljite orodja za dajanje pozornosti in vodenje v timu

Verjetno ste slišali stavek, da bi podjetja morala zaposlovati za vrednote in odpuščati za vrednote. Vrednote so zares najpomembnejše jedro vsake organizacije. Kljub temu mnoga podjetja govorijo o vrednotah ne da bi uporabili načine za ustvarjanje vrednot, ki podpirajo in izboljšujejo ustrezna vedenja. Uporabite JellyTeam za ustvarjanje Employeeship vrednot v vaših timih.

4. Oblikujte vsakdanjo izkušnjo vseh in prispevajte k poslanstvu in viziji celotnega podjetja

Pretiravajte z izkušnjo zaposlenih na mesečni bazi. Pripravite, organizirajte, ustvarite in izumite domiselna presenečenja, da bi presegli njihove potrebe, želje in pričakovanja. Izkušnja zaposlenih ni naravni fenomen, ki se pojavi, ampak dobro načrtovana izkušnja, v kateri ljudje lahko uživajo in jo cenijo. Uporabite oblikovalsko razmišljanje za razvoj, merite izkušnjo in ukrepajte s praktičnimi izboljšavami.

Imate vprašanja glede spreminjanja vedenja menedžerjev in izboljševanja izkušnje zaposlenih v praksi? Pošljite nam vprašanja in z veseljem vam odgovorimo ter vas usmerimo k uspešnemu ustvarjanju kulture Employeeship v vašem podjetju.