Vsi v podjetjih se kar naprej sprašujemo okoli ciljev. Nekateri pravijo, da imajo ciljev v službi preveč, drugi, da so prezahtevni, včasih prenizki, nekateri cilje zamujajo, nekateri jih sploh nimajo. Zakaj se zdi, da je na področju ciljev takšna zmeda, hkrati pa se vsi strinjajo, da so cilji pomembni?

Vsaka organizacija je sestavljena okrog ustvarjanja več vrednosti. Pravi cilji so večja garancija, da bo podjetje uspešno. Zato, da je lahko podjetje uspešno, morajo zaposleni ne le delati v smeri ciljev, ampak cilje postaviti in jih doseči. To je pomembna razlika med podjetjem, ki je bolj uspešno in tistim, ki je manj. Gre za razliko v stališčih in navadah okrog poslovnih ciljev zaposlenih in timov.

V službenem, če hočete reči poklicnem ali poslovnem življenju, velja glede ciljev omeniti isto kot v zasebnem življenju.

Pomembnost osebnih ciljev

Življenje brez ciljev je življenje brez smisla. Zato, da je vaše življenje koristno in ima smisel, morate imeti osebne cilje in nenehno čutiti, da napredujete proti njim.
Predpogoj za vizijo je, da pričakujete, da boste cilje dosegli. Ko imate vizijo, je lažje uživati sedanjost in žeti koristi.
Tudi za ohranjanje samospoštovanja je pomembno izkusiti uspešnost. Uspešnost izkusite vsakič, ko dosežete cilj ali del cilja.
Svoje cilje morate poznati, da bi jih lahko dosegli. Če ne veste, kam greste, ne boste do tja nikoli prispeli.
Kaj hočete od svojega življenja je tako težko določiti, da veliko ljudi tega nikoli ne naredi. Večina ljudi želi več od življenja, ampak ne vedo točno, kaj to »več« je.
Ko ljudje imajo cilj, je ta pogosto materialni: večja hiša, boljša služba, več denarja, lep avto. Redko ljudje razumejo, kako narediti življenje bolj smiselno ali kako izboljšati odnose z drugimi.

Ne precenjujete pomembnosti materialnih ciljev. Če dosegate nematerialne cilje, vam bo to nedvomno dalo veliko več samospoštovanja in naredilo življenje bolj smiselno: na primer učenje nove spretnosti, več časa z ljudmi, ki so vam pomembni, reči, kar mislite, delati, kar zares želite delati.
Pogosto si dovolimo, da ob novih situacijah plavamo s tokom, ki ga vodijo slučajne priložnosti – ali karkoli že verjamemo, da je v tem trenutku priložnost. Mislimo, da imamo srečo, če dobimo donosnejšo zaposlitev, smo premeščeni v drug oddelek, ali najdemo hišo, ki si jo lahko privoščimo.
Vendar ni nujno, da je življenje odvisno od slučajev. V dobršni meri lahko svoje priložnosti ustvarite sami, če si le daste čas, da ugotovite, kaj hočete.

Čeprav je doseganje ciljev pomembno, je uživanje na potovanju do teh ciljev še pomembnejše.

Pomembnost ciljev podjetja

Enako kot za osebne cilje velja tudi za cilje podjetja. Podjetje s pomanjkanjem ciljev v timih in oddelkih bo imelo manj priložnosti za napredovanje, izboljševanje in uspešnost. Zato, da timi uporabijo in razvijajo svoj potencial, potrebujejo izzivalne cilje, in skupne napore, zato da jih bodo dosegli. Tim, ki ima dobro postavljene cilje in jasno vizijo, bo imel tudi veliko samospoštovanja. Tudi tukaj je pomembno, da tim izkuša uspešnost. Uspešnost izkusite vsakič, ko dosežete še tako majhen skupni cilj in ga v timu znate veselo slaviti.
Cilji v timu so tudi osnova za ocenjevanje ustreznega delovanja v timu in odločanja o potrebnih spremembah delovanja. Osnovi za uspešno postavljanje in doseganje ciljev v timu sta dober odnos in navade do ciljev na osebni ravni – vsakega člana kolektiva posebej.

Kako postaviti cilje?

Zato, da ima življenje pomen, je torej pomembno imeti cilje in jih doseči. Ni pomembno samo doseganje ciljev, enako pomembno je uživanje v potovanju do njih. A določiti cilje je lahko tudi težko – še posebej če so ti neopredmeteni.

Kaj je cilj?
Cilj je opis stanja, ki ga nekdo želi doseči, situacije, v kateri želi biti, ko opravi določene aktivnosti.

»Izgubiti težo« ni cilj, ker ne opisuje stanja ali situacije, ki jo želite doseči. Je pa cilj na primer »obleči poročno obleko« ali »tehtati 70 kilogramov« do prvega aprila naslednje leto.

Cilj bi moral biti opisan na način, da vi veste, kdaj ste ga dosegli. Če ne boste vedeli, kdaj ste cilj dosegli, v njem ne boste mogli uživati.

Veliko ljudi nima nobenih ciljev. Namesto tega jih vodi zunanje stremljenje za nečim večjim, boljšim, nečim več in vsem ostalim. Dokler »večjega, boljšega, več in vsega ostalega« ne prevedete v cilje, boste težko zadovoljni s svojim življenjem in trudom.
Veliko timov nima nobenih resničnih ciljev, ki bi tim navdihovali in mobilizirali njihovo energijo. Namesto tega jih vodijo trenutni navdih in zahteve od zunaj: novi e-maili strank, telefonski klici dobaviteljev, opomniki nadrejenih, obljube na sestankih, zahtevni ali tečni sodelavci iz drugih oddelkov, itd.

Tim, ki hoče biti uspešen, je morda ambiciozen tim, ampak nima ciljev. Takšen tim verjetno ne bo zadovoljen s seboj in ljudje ne bodo delali z vsem potencialom, dokler ne bodo vsi delali v skupno smer in po najboljših močeh za skupni cilj.

Pomanjkanje ciljev je značilno za vedenje mnogih ljudi, katerih dejavnost ni nič drugega kot prazno stremljenje za voljo dejavnosti same. Hitreje kot se oseba nauči postavljati resnične cilje, tako materialne kot nematerialne, in delati zanje, bolj smiselno postane življenje.

Tim, kjer vsi postavljajo resnične cilje, številčne in kvalitativne, ima veliko bolj pestro izkušnjo zaposlenih, večjo predanost in tudi poslovno uspešnost.

Pravila za postavljanje ciljev

Če cilji zadostijo nekaterim pogojem, bo bolj verjetno, da jih boste dosegli. Vseeno je, kako imenujete pravila za postavljanje ciljev, lahko so SMART ali kaj drugega.

Cilj mora biti jasno oblikovan.
Cilj mora čim bolj jasno in specifično opisovati situacijo, ki si jo želite.

Cilj mora biti realističen.
Cilj mora temeljiti na realnosti. Cilj mora biti mogoče doseči v razumnem okviru.

Cilj mora biti izzivalen.
Za doseganje cilja morate narediti dodaten napor. Poskusite bolje.
Pomembno je ustvariti ravnotežje med tem, kar je realistično in kar je izzivalno. Večin ljudi zmore več kot si mislijo, da zmorejo.
Ko postavljate svoje cilje, se ne bojte iti dlje, kot verjamete, da lahko dosežete.

Cilj mora biti pomemben.
Doseganje cilja mora bit za vas pomembno. Imeti mora visoko prioriteto, sicer vas bo zlahka zvedlo, da ne boste vložiti potrebnega truda, da bi cilj dosegli.

Cilj mora imeti časovni rok
Cilj, ki nima postavljenega časovnega roka, dejansko ni cilj. Nikoli ne boste vedeli, kdaj mora biti opravljeno in največkrat tudi ni opravljeno takrat, ko bi moralo biti.

Kakšne cilje bi si morali postaviti?

Tako velike kot majhne. Kratkoročne in dolgoročne. Materialne in nematerialne. Številčne in kvalitativne. Strokovne in splošne.
Naredite navado, da nepretrgoma postavljate cilje za različna obdobja: dan, teden, mesec, leto, celo življenje.
Vaši cilji se bodo nenehno spreminjali, odvisno od vaše starosti in vaših izkušenj. Zato bi morali prilagoditi vaše dolgoročne cilje vsaj enkrat na leto. Cilje boste bolj verjetno dosegali, če boste:

 • Svoje cilje zapisali.
 • Določili, katere aktivnosti morate opraviti, da jih dosežete.
 • Postavili roke za te aktivnosti.
 • Porabili čas in energijo za točno te aktivnosti.

Seznam za preverjanje

Vaše glavne cilje lahko določite znotraj sedmih glavnih kategorij. To naj bo vaš zemljevid za postavljanje ciljev. Splošne kategorije timskih ciljev in ciljev podjetja uporabite za poslovno uspešnost.

Cilji kot najpomembnejše orodje tima small 1Moji osebni cilji

 • Zdravje in dobro počutje
 • Izobrazba in spretnosti
 • Zaposlitev in kariera
 • Finančne okoliščine in
  materialna sredstva
 • Odnosi
 • Stališča do življenja in vrednote
 • Uporaba časa

Timski cilji

 • Notranji & zunanji odnosi
 • Timsko delovanje
 • Timski duh
 • Timske spretnosti & kompetence
 • Projekti
 • Timska kakovost

Cilji podjetja

 • Finančno delovanje
 • Odnosi z deležniki (dobavitelji, mediji, uporabniki)
 • Organizacijska kultura
 • Podoba organizacije & sloves
 • Razvoj storitve ali novega postopka
 • Izvajanje novih storitev ali na novem področju
 • Kakovost in varnost
 • Spretnosti in kompetence
 • Upravljanje znanja
 • Procesi in sistemi

Prevedite prizadevanja v aktivnost

Vaši cilji so osnova za prizadevanje vas in vaših sodelavcev za uspešno podjetje. Nekateri cilji morda izražajo nekatere najgloblje želje in prizadevanja. Pomembno je, da jih ne ohranite le kot prizadevanja. Bilo bi škoda, da vaše cilje doleti enaka usoda kot novoletne resolucije – vsako leto se ponovijo. Spremenite jih v aktivnosti tukaj in zdaj. Zgradite svojo kulturo v timu okrog postavljanja in doseganja ciljev.

Lutka Daruma – kultura doseganja ciljev

Na Japonskem je lutka Daruma »igrača« za ljudi, ki hočejo doseči svoje cilje.
Lutka Daruma ima na mestu oči dva prazna prostora, v katera lastnik lutke nariše dve zenici – vsakič eno. Najprej nariše prvo zenico, ko postavi cilj. Drugo zenico nariše, ko je cilj dosežen. Medtem manjkajoča zenica lastnika opominja, da cilja še ni dosegel in ga posledično navdihuje k aktivnostim.
Lutka Daruma je bila poimenovana po indijskem princu, ki je bil znan po svoji samodisciplini in pozitivnem pogledu na življenje. Lutka je danes široko v uporabi na daljnem vzhodu, kjer je uspešno orodje za doseganje rezultatov.
Veliko podjetij na Japonskem ima velikanske Darume, ki stojijo pred vsakim oddelkom. Ko postavijo nove cilje, vsak zaposleni zapiše svoje ime na Darumo in eno oko obarva. Ko cilj doseže, obarva še drugo oko, in vsi zaposleni se skupaj veselijo za uspešno doseganje tega cilja.

Naredite podobno navado v svojem timu. Cilje tima postavite na vidno mesto in se skupaj zavežite k temu, da boste cilje dosegli. Potem, ko ste jih uspešno uresničili, ne pozabite, da je praznovanje še zadnja pomembna stvar v navadah postavljanja in doseganja ciljev. Praznujte velike in male zmage, zato da je tim družabno povezan in pripravljen na nove zmage.

 

Kakšna je vaša izkušnja postavljanja in doseganja ciljev in kaj delajo vaši vodje za to?


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo