Mnogi ljudje ne verjamejo, da lahko vsak dosega izredne rezultate. To, da običajni ljudje lahko dosegajo več kot običajne rezultate, se sliši kot prazna fraza. Vendar če pogledate vsakodnevne heroje v vašem lokalnem okolju ali zgodbe v svetu, ki jih vidite v časopisu vsak dan, boste kmalu ugotovili, da je heroj lahko skrit v vsakem od nas. Popolnoma druga stvar je, ali se bomo odločili tega heroja pokazati svetu.

Veliko ljudi se žene skozi življenje, med tem ko nekateri vedo, da ljudje lahko vedno premikamo meje in s postavljanjem ciljev in načrtovanjem dosegamo neverjetne rezultate. Za nekatere je to boleč in stalen proces, za druge naraven. Skupna ugotovitev vseh je, da se moraš aktivirati, če hočeš ostati »v igri« in vedno narediti najboljši trud. Potem lahko tudi sam ustvariš izredne rezultate.

V preteklem blogu ste lahko prebrali o različnih človeških vlogah, ki jih imamo vsi zaposleni v vsaki organizaciji. Razumevanje vlog in njihovo izvajanje sta zares ključni v vsakem podjetju, ker je od tega odvisno, kako ljudje vlogo izpolnjujejo in kako uspešno bodo izvrševali ter živeli zahteve svojega delovnega mesta.

Uspešnost na vsakem delovnem mestu je odvisna od ciljev, ki jih oseba postavi in pripravljenosti ter sposobnosti, da jih doseže. Uspešnost ni odvisna le od znanja, sposobnosti in spretnosti zaposlenega, ampak je zelo odvisna od tega, kakšne cilje si postavi in kako predano jih je pripravljen doseči.

Cilji, ki jih postavimo, so v podjetju pomembni na različne načine in na različnih ravneh:

 

Uspešnost in delovanje

Kako dobro nekdo deluje (angl. »performance«) in kako je uspešen, je mogoče ugotoviti le v primeru, če poznate cilj ter veste, kako hitro napredujete k njemu in kako daleč ste prišli. Osnova za vsako uspešnost je merjenje in prizadevanje za še boljše delovanje. To je res tako na osebni ravni kot v timu.

 

Usmerjanje v skupno smer

Cilji postanejo še pomembnejši v timu, kot je na primer podjetje. Cilji v timu so osnova za določanje želenega končnega rezultata na vseh ravneh in omogočajo razumevanje hierarhije ciljev.

Znani in komunicirani cilji ustvarijo smer, namen in pomen za delovanje vseh v podjetju. Omogočajo tudi, da se ljudje poenotijo o tem, kje so, kam hočejo in kako bodo tja prišli. Cilji naredijo osnovo za odločanje in brez njih se je težko hitro in jasno odločati v sodelovanju z drugimi.

 

Ustvarjanje osnove za produktivnost

Cilji so osnova za produktivnost. Brez ciljev ni mogoče ustvariti odlične produktivnosti. Produktivnost pomeni, ustvarjanje več vrednosti. Vsi v podjetju morajo vedno razmišljati, kako naj investirajo svoje znanje, čas in denar zato, da bodo ustvarili več vrednosti.

Če ni jasnega cilja, potem ljudje ne morejo vedeti, kako naj porabljajo svoj čas, ki je njihov najpomembnejši resurs. Čas lahko v podjetju porabijo za pomembne stvari ali za manj pomembne. Danes je eden od največjih izzivov, da ljudje časa ne porabljajo na stvareh, ki so pomembne in vodijo k ciljem njihovega delovnega mesta, tima in podjetja. Preveč ljudi čas porablja na mobilnem telefonu, internetu, komunicira preko e-mail. Nujno je narediti red, postaviti prioritete, zato da lahko podjetje spet deluje najboljše in dosega vrednost.

 

Ustvarjanje in ohranjanje odnosov

Osnova za ohranjanje dobrih odnosov je zaupanje. Pristno in brezpogojno zaupanje je tisto, po čemer hrepenijo ljudje v svojih odnosih doma in v službi ter po njem prepoznajo kakovost svojih odnosov. Zato, da si ljudje lahko zaupajo morajo v medsebojnih odnosih in sodelovanju imeti ustrezne izkušnje. Če boste poznali cilje in namen drugih ljudi v svoji okolici, jim boste lahko pomagali, da jih uspešno dosežejo in nato vam bodo zaupali. Prepričajte se, da poznate in razumete cilje svojih zaposlenih in jih nato vodite na način, da uporabijo vse svoje spretnosti in sposobnosti za njihovo doseganje.

 

Ustvarjanje osnove za kakovost

Cilji so pomembni za doseganje kakovosti, ker pomagajo določiti, kaj, koliko in kako mora biti delo opravljeno, da doseže želeno kakovost. Kakovost, ki jo ljudje ali timi ustvarijo, je pogosto nižja od pričakovanj njihovih uporabnikov (strank in drugih sodelavcev). Kakovost v timu je včasih tudi slabša od pričakovanj drugih članov tima! Da je neko delo opravljeno kakovostno rečemo, kadar je opravljeno pravilno, celovito – in pravočasno. Cilji in način, kako jih nekdo doseže, so zato neposredno povezani z osebno kakovostjo ljudi.

 

Zadovoljstvo in lastništvo

Postavljanje in doseganje ciljev ustvarja smisel in zadovoljstvo. Cilji so osnova za vse vrste človekovih dosežkov in življenju dajejo pomen. Zato bi si ljudje morali v vseh življenjskih obdobjih postavljati cilje.
Postavljanje ciljev ni le enostavno odločanje o stvareh, ki jih hočemo izvesti in opraviti za doseganje ciljev. Psihologi in nevrologi pravijo, da nas postavljanje cilja naredi del cilja, enako kot da bi ga že dosegli. Ko se za cilj odločimo, naši možgani želeni rezultat sprejmejo kot osnovni del tega, kar smo – postavijo pogoje za elan in nas usmerjajo k cilju, zato da izpolnimo svojo predstavo cilja v možganih. Dokler cilja ne dosežemo, obstaja napetost, ki jo v možganih hočemo rešiti. Izguba postavljenega cilja ustvarja skrb, strah in nezadovoljstvo, ki so odvisni od tega, kakšno vrednost naš cilj ima, zato si bolj prizadevamo za njegovo uresničitev.

 

Če imamo nekaj radi… Nevrologija lastništva

Možganske funkcije se izvajajo s pomočjo nevrotransmitorjev, kot je serotonin in je povezan s čustvenim življenjem. Drugačna kemična snov je dopamin, ki je naš motivator in v nas vzbudi občutek zadovoljstva. Dopamin je ključen tudi za osredotočenost na cilje in motiviranost, da jih dosežemo. Daje nam občutek zadovoljstva in nas spravi v dobro razpoloženje, kadar delamo v smeri naših ciljev.

Ko neko stvar dosežemo, se zaradi sproščenega dopamina dobro počutimo. Pomanjkanje želenega pa ustvari pomanjkanje dopamina, ki povzroči nelagodje. Zato smo ljudje »neskončno povezani z dopaminsko nagrado«.

Lastništvo (angl. ownership) ni le »pravna« kategorija. Kadar si nekaj lastimo, se na to stvar navežemo, v to stvar vložimo del sebe in ta postane naš podaljšek.  Kadar prevzamemo lastništvo nad nečim, se to poveže z občutjem identitete, ki ga ne želimo izgubiti, kajti ob tem izgubimo tisti dopamin, ki je naš motivator. To bi pomenilo še večje občutje pomanjkanja dopamina.  Cilji, ki postanejo del naše identitete so najmočnejši motivator. Občutek dobrega počutja v prihodnosti, ko cilj dosežemo, ima za ljudi t.i. dohodkovni učinek: je bolj pomemben kot v resnici je in ga ne želimo izgubiti.

 

Bodite bolj proaktivni in manj reaktivni

Vaši osebni cilji so osnova za uspešnost podjetja in kakovost vašega življenja. Nič ni bolj pomembno, kot imeti največ od svojega življenja v vsakem trenutku. Življenje nima »generalke«. Veliko ljudi v našem seminarju vpraša, »Katero stvar bi si želeli, da naučim svoje otroke?« Moj odgovor je »Da postanejo bolj proaktivni in manj reaktivni«.

Lahko se naučite uporabljati enostavne, a globoke in močne tehnike in načine, ki vam pomagajo, da vsak dan porabite malo časa za pomembne, ciljno usmerjene naloge in aktivnosti.

  • Zakaj bi se vdali in postali služabnik nenehnim zahtevam službenega in zasebnega življenja? Zakaj namesto tega ne bi svetu dajali več?
  • Naredite nekaj smiselnih in pomembnih življenjskih ciljev.
  • Začnite sanjati nemogoče sanje!

Na koncu še vredno ostane vprašanje, zakaj bi postavili izredne, zahtevne in velike cilje? Ker se s tem razvijate! Še več, okoli vas se razvijajo tudi drugi in vaš tim, zaradi česar vaše podjetje postaja boljše.

 

Za še več izboljšav vam pošljemo naslednji članek:

Zakaj je ljudem težko postaviti zahtevne cilje in kaj lahko vi naredite, da bo drugače?

Pošljite nam sporočilo z željo po članku
in vsebino prejmite v e-poštni nabiralnik.


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Møller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo

view count