Strategija ni španska vas

by | Mar 28, 2024 | Menedžment, Voditeljstvo

Bodite odprti za svežo strategijo in jo postavite na dnevni red vašega podjetja.

Claus Møller Consulting je že vrsto let uspešen partner v strateškem managementu in implementaciji poslovnih modelov za rast podjetij. V podjetjih je pogosto upravičeno vprašanje, zakaj je strategija sploh potrebna in ali lahko podjetje uspešno deluje brez posebnega “sistema in načrta”?

Odgovor ni vedno enak in preprost. Dejansko lahko podjetje deluje tudi brez posebnih strategij in poslovnih modelov, vendar to ne pomeni, da bo v resnici doseglo svoj potencial. Lastnike, pogosto pa še bolj managerje, mora zanimati potencial rasti. Podjetje, ki ga uspešno upravljamo bo lažje doseglo potencial rasti in profitabilnost kot podjetje, ki ga ne upravljamo – čeprav tudi slednje lahko deluje. Gre za vprašanje, ali se sredstva uporabljajo za prave stvari in ali bi lahko ustvarila večjo vrednost. Strategija je način, s katerim želimo to doseči.

Kaj je potrebno za uspešnost strategije? Če poenostavim odgovor, so to jasen dolgoročni cilj, temeljito razumevanje okolja konkurence, objektivno poznavanje svojih resursov in uspešna implementacija. Le tako se lahko podjetje fokusira na to, kar je pomembno za njegovo rast.

Bistvo strategije je fokus, namesto “nedoločenosti”. Če se managerji podjetja ne poglobijo v to, kaj je realistično doseči, v bistvu ne morejo uspešno upravljati strank, zaposlenih in dobaviteljev. Pri strateškem upravljanju gre za povezovanje tistega, kar je za podjetje pomembno, s sposobnostmi za uresničitev. Vse drugo je potencialna motnja, saj imajo strategije, ki jih ne izvedemo le malo ali nobene vrednosti.

Podjetjem torej pomagamo, da se osredotočijo na to, kar je za njihov prihodnji in sedanji trg ali panogo pomembno in skupaj ugotovimo, katere resurse uporabiti in kako, da v panogi postanejo odlični. Podjetjem pomagamo določiti, kje lahko tekmujejo za dosego svojega cilja in kako lahko potencialno zmagajo pred konkurenti.

Vprašajte se, kdo mora razumeti odgovore na zgornja vprašanja (in sodelovati) – management ali zaposleni? Odgovor je seveda, vsi, zaposleni in managerji, toda to ni običajno v vseh organizacijah, zato je mogoče celo, da številni zaposleni v resnici še nikoli niso slišali, kaj morajo storiti za uspešno uresničitev strategije.

V podjetjih pomagamo narediti še poslovni model za odličnost. Ta pomaga zaposlenim razumeti, kako je ustvarjanje vrednosti povezano z zajemanjem vrednosti na trgu. Poslovni model razlaga zaposlenim način delovanja zato, da stranke prejmejo vrednost, ki jo plačujejo.

Številne ovire nastanejo, kadar strategije in poslovni model niso jasni ali znani v organizaciji:

  • Cilji niso povezani z vizijo ali ostanejo črke na papirju – se jih ne spremlja
  • Vodje timov se lahko obrnejo v delovanje svojega tima namesto odprejo za sodelovanje z drugimi timi
  • Stranke in uporabniki niso v središču
  • Neusklajenost managementa med seboj ali z zaposlenimi
  • Zaposleni se čutijo odrinjene od upravljanja
  • Participativno vodenje postane bolj podobno avtokratičnemu ali laisses-faire
  • Zaposleni in vodje so nagnjeni v udobje namesto v doseganje rezultatov
  • Resurse ne uporabljajo smiselno ali celovito
  • Rezultati zaostajajo zaradi manj uresničevanja kot je potrebno

Slednja situacija je v podjetjih pogosto past samozadovoljstva s dosedanjim delovanjem ali rezultati. Namesto opazovanja in ocenjevanja trendov ter bodočih situacij, je melanholija v oddelkih ustvarila pogoje za povprečno delovanje. Kako se podjetja lahko uspešno spopadejo s tem problemom?

Preglejte in osvežite poslovni model za bližnjo prihodnost. Dober način, kje lahko začnete, so vaše potrebe, želje in skrbi vaših strank. Če ste brezkompromisno iskreni do sebe, vam bo analiza dala dovolj iztočnic za naslednji korak.

Vzpostavite nov poslovni model, ki je osredotočen na vaša področja za uspešnost v strokovni in splošni odličnosti delovanja podjetja. V splošnih področjih so to produktivnost, odnosi, kakovost in voditeljstvo. V strokovnem delovanju boste imeli nekaj več dela, vendar se trud obrestuje. Oddelkom in timom pomaga, da se osredotočijo na področja, ki jih potrebujejo v prihodnosti, namesto izgubljajo v vsakodnevnih nujnostih.

Vsako podjetje in vsak oddelek lahko na ta način najde svoje “notranje rezerve«. Ugotovili boste številne priložnosti. Ni toliko pomembno, ali je določena ugotovitev vaša priložnost, prednost ali slabost – kar šteje je njena implikacija na podjetje in priprava vašega ustreznega odgovora. Vaš odgovor bo odvisen od stopnje ambicioznosti in ocene trga. Zunanji pogled na vaše podjetje vam lahko odkrije pogosto spregledane posledice in tako pomaga. Zunanji pogled so lahko vaši zaposleni, ki so v stikih s strankami, stranke same in zunanji strokovnjaki. Zapreti se v svojo pisarno ali krog enako mislečih (beri “mi, stari mački”) je nevarnost, da spregledate manj opazna področja poslovanja.

V strategiji naj sodelujejo čim bolj raznovrstni ljudje glede svojih izkušenj, položaja, informacij, stroke, itd. Ni potrebno, da sodelujejo istočasno, vendar je smotrno uporabiti resurse od zunaj, da dopolnite omejitve notranjih resursov podjetja. Sodelovanje opolnomoči zaposlene in ustvari priložnosti za uspešno implementacijo, ki v vsakem primeru potrebuje sodelovanje vseh v podjetju. Zaposleni so ključni »notranji vir« in za uspeh potrebujejo svojo mini-strategijo, strategijo človeškega kapitala, ki bi morala biti osrednje vprašanje.

Navsezadnje je za razvoj strategije in izvajanje strategije in poslovnega modela potrebno tudi inovativno razmišljanje, ki je vedno shranjeno v ljudeh. Ali je mogoče imeti uspešno podjetje brez sodelovanja zaposlenih? Zato je način njihovega vključevanja eden od glavnih ključev do uspeha strategije.

Moč strategij za odklepanje potenciala rasti in dobičkonosnosti vašega podjetja je skrita v zaposlenih podjetja!

Če želite prejemati članke po emailu, vpišite vaš email naslov:

Pridružite se nam z vpisom spodaj!