Program Employee Experience

  

Ustvarite odlično izkušnjo zaposlenih in uporabnikov

S programom Employee Experience:

Povečajte produktivnost do 37,4%.
Zmanjšajte izmet procesov do 45%.
Izboljšajte zadovoljstvo zaposlenih do 20%.
Povečajte zadovoljstvo uporabnikov do 15%.

*Po izkušnjah s skupinami v programu Employee Experience v letih 2017 in 2018.

Preko vodenja timov ustvarite
kulturo predanosti in zavzetosti,
ki povečuje dodano vrednost podjetja

1) PRENOS ZNANJ

 • S 6-dnevnim edinstvenim programom Praktično vodenje razvijte poslovno odličnost.
 • Prenesite znanja in prakse na vodje timov.
 • Izdelajte načrt za implementacijo sprememb v podjetju.

2) absolutnA podpora

 • Ob 7-mesečnem mentorstvu in svetovanju učinkovito preobrazite podjetje
 • Spremljajte time in vedénje zaposlenih.
 • Uvedite spremembe in izpolnite načrt za implementacijo.

3) MERjenje in izboljšEVANJE

 • Z edinstvenim paketom orodij merite in izboljšujte:
 • Individualno spremljajte cilje in mejnike.
 • Merite izkušnjo zaposlenih.
 • Merite vrednote in kulturo Employeeship.

4) integrIRANJE SPREMEMB

 • Razvijte politike in sisteme za integracijo Employeeship kulture.
 • Koristite e-programe za prenos znanj na podrejene.
 • Uporabite Jelly Team orodje za razvoj menedžmenta.

Kaj pravijo udeleženci?

Program je izredno efektiven, saj na strnjen način osvetli in razloži področja, ki so ključna za uspešnost organizacije in osebnega razumevanja.
Boljše bom razumel sodelavce​; Izboljšal bom vodstveni pristop; Sodelavci bodo aktivno sodelovali pri oblikovanju katkoročnih in dolgoročnih ciljev; Energijo in čas bom porabljal na ključnih nalogah, ki so bistvene za prihodnost podjetja.​
Tomaž
Hidria AET d.o.o.
Program priporočam vsem, ki si želijo ali potrebujejo več znanja na področju menedžmenta, vodenja podjetja, kakovosti in uspešnosti. Vsebine bodo pripomogle pri mojem delu na vseh področjih – tako na osebni ravni v podjetju kot na timski ravni, in tudi v vlogi vodje..
Polona
Pulmodata d.o.o.
Po programu bomo jasno definirali cilje, odgovornosti za cilje, naredili “dvovrečarje” in krepili skupni timski duh v podjetju – naredili predane zaposlene, ki so ponosni, da so del našega tima. Želim si, da bi se čim več kolegov s Pošte udeležilo tega programa, ker je več kot koristen.
Urška
Pošta Slovenije d.o.o.
Znanje, pridobljeno na tem programu, lahko primerjamo celo z enim letom obiska katere od smeri poslovnih šol.​
Denis
Mahle Letrika Bovec d.o.o.

Ste pripravljeni, da pridobite celovito podporo pri
spreminjanju svojih timov?

 • 7-mesečno spremljanje in mentorstvo vodij.
 • Vrhunsko znanje s področja praktičnega vodenja in menedžerskega vedenja ter odličnosti vodenja ljudi – s pristopi in resursi za hitro napredovanje.
 • Hitrejše načrtovanje sprememb za implementacijo ob podpori strokovnjaka.
 • Vsa potrebna orodja za natančno določanje, ocenjevanje in razvijanje čustvene inteligentnosti in Employeeship kulture.
 • Učinkovita on-line orodja za prenos znanj, spremljanje OKR, eNPS in vrednot ter razvijanje kulture Employeeship.

Preberite primer izvedbe
projekta v praksi

Na spodnji povezavi si shranite študijo primera o tem, kako je bil z odličnimi rezultati program Employee Experience izveden pri eni od naših strank.


Povečanje produktivnosti za 37,4 %


CMC logo BLK transparent

[email protected]
+386 81 604 858
© Claus Møller Consulting

error: Alert: Content is protected !!