Ustvarite odlično izkušnjo zaposlenih
s programom Employee Experience

S programom
Employee Experience:

 

  • Povečate produktivnost do 37,4%.
  • Zmanjšate izmet procesov do 45%.
  • Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih do 20%.
  • Povečate zadovoljstvo uporabnikov do 15%.
*Po izkušnjah s skupinami v programu Employee Experience v letih 2017 – 2019.

Prejmite svoj pdf izvod knjižice

Vodnik do odlične izkušnje zaposlenih:

Employee Experience kontakt
Prepišite Captcha

S procesom vodenja timov in HRM procesa ustvarite kulturo predanosti in zavzetosti, ki povečuje dodano vrednost v najkrajšem času

1) Prenos znanj

  • S 6-dnevnim edinstvenim programom Praktično vodenje razvijte poslovno odličnost.
  • Prenesite znanja in prakse na vodje timov.
  • Izdelajte načrt za implementacijo sprememb v podjetju.

2) Absolutna podpora

  • Ob 7-mesečnem mentorstvu in svetovanju učinkovito preobrazite podjetje.
  • Spremljajte time in vedénje zaposlenih.
  • Uvedite spremembe in izpolnite načrt za implementacijo.

3) Merjenje

  • Merite napredek in izboljševanje z edinstvenim paketom orodij:
  • Individualno spremljajte cilje in mejnike; OKR.
  • Merite izkušnjo zaposlenih.
  • Merite vrednote in kulturo Employeeship.

4) Integriranje sprememb

  • Razvijte politike in sisteme za integracijo Employeeship kulture.
  • Koristite e-programe za prenos znanj na podrejene.
  • Uporabite orodja Practical Manager za razvoj menedžmenta.

Kaj pravijo udeleženci?

Program je izredno efektiven, saj na strnjen način osvetli in razloži področja, ki so ključna za uspešnost organizacije in osebnega razumevanja.
Boljše bom razumel sodelavce​; Izboljšal bom vodstveni pristop; Sodelavci bodo aktivno sodelovali pri oblikovanju katkoročnih in dolgoročnih ciljev; Energijo in čas bom porabljal na ključnih nalogah, ki so bistvene za prihodnost podjetja.​
Tomaž, Hidria AET d.o.o.

Program priporočam vsem, ki si želijo ali potrebujejo več znanja na področju menedžmenta, vodenja podjetja, kakovosti in uspešnosti. Vsebine bodo pripomogle pri mojem delu na vseh področjih – tako na osebni ravni v podjetju kot na timski ravni, in tudi v vlogi vodje..
Polona, Pulmodata d.o.o.

Po programu bomo jasno definirali cilje, odgovornosti za cilje, naredili “dvo-vrečarje” in krepili skupni timski duh v podjetju – naredili predane zaposlene, ki so ponosni, da so del našega tima. Želim si, da bi se čim več kolegov s Pošte udeležilo tega programa, ker je več kot koristen.
Urška, Pošta Slovenije d.o.o.

Znanje, pridobljeno na tem programu, lahko primerjamo celo z enim letom obiska katere od smeri poslovnih šol.​
Denis, Mahle Letrika Bovec d.o.o.

 

Ste pripravljeni, da pridobite celovito podporo pri spreminjanju svojih timov?

  • 7-mesečno spremljanje, coaching in mentorstvo vodij.
  • Vrhunsko znanje s področja odličnosti vodenja, menedžerskega vedenja ter upravljanja sprememb.
  • Odličnosti vodenja ljudi s pristopi in resursi za hitro napredovanje.
  • Hitrejše načrtovanje sprememb za implementacijo ob podpori strokovnjaka.
  • Vsa orodja za natančno določanje, ocenjevanje in razvijanje čustvene inteligentnosti in Employeeship kulture.
  • Učinkovita on-line orodja za prenos znanj, spremljanje OKR, eNPS izkušnje zaposlenih in vrednot.

Preberite primer izvedbe projekta v praksi,

Case study: Povečanje produktivnosti za 37,4 %

Prenesite si študijo primera o povečanju produktivnosti v proizvodnem podjetju s programom Employee Experience.