Kje je meja kreativnosti v podjetju? Ali obstaja meja v poslovnem razvoju? Da, mejo imata kreativnost in poslovni razvoj, vendar samo, če se prenehamo učiti!

Poslovni razvoj je učenje in upravljanje procesa učenja. Zakaj se potem podjetja ne učijo več, oziroma se ne učijo toliko, kot bi si želela? Zastavite si nekaj vprašanj.

Ali imate v podjetju spodbudno okolje za učenje? Ali managerji ustvarijo psihološko okolje, ki nudi idealne pogoje za učenje in inovativno razmišljanje? Ali imajo zaposleni dovolj priložnosti za lenobno kreativno razmišljanje, ne da bi bili pod časovnimi pritiski?

Če na navedena vprašanja ne morete odgovoriti pritrdilno, boste našli ogromno priložnosti, da izboljšate učni proces ter razvojne priložnosti v vašem podjetju. Poslovni razvoj pomeni proces, ki ga podjetje izvaja, da doseže strateške priložnosti ter premaga ovire na trgu. Poslovni razvoj je namenjen preživetju in rasti podjetja.

 

 

Tradicionalno se je poslovni razvoj osredotočal na rast prihodkov: najti nove stranke ali obstoječe stranke nagovoriti v dodatni nakup oziroma povečanje trenutnega nakupa. Stranke bodo pripravljene povečati nakup, da bi dobile več ali večjo korist. Zato poslovni razvoj pomeni dodajanje vrednosti, tako da podjetje ne bo le preživelo, ampak raslo v bližnji prihodnosti. Bistvo poslovnega razvoja je zagotoviti, da organizacija ustvarja vrednost za svoje zaposlene, stranke ter dobavitelje.

Podjetja lahko povečajo svoje poslovanje na tri načine:

  • dodajanje psihične ali čustvene vrednosti,
  • izboljšanje odnosov ter osebnih stikov s strankami,
  • izboljšanje kakovosti – zagotoviti kakovost ljudi, ki ustvarjajo produkte in storitve ter jih dostavljajo strankam.

V poslovnem modelu Clausa Møllerja so produktivnost, odnosi in kakovost tri zimzelene osnove za poslovno odličnost. Kar poznamo kot produktivnost danes, ni nujno produktivnost jutri. Načini, preko katerih podjetje ustvari dobre odnose, se lahko spremenijo. Kar je odlična kakovost danes, ni nujno odlična kakovost jutri. Kljub temu bodo tri osnove, produktivnosti, odnosov in kakovosti ostale pomembne.

Edini način, da obvladujemo spremembe na trgu, je hitrejše učenje o deležnikih našega podjetja in hitrejše ustvarjanje boljše vrednost, boljših odnosov in večje kakovost.  Učenje je proces in ne enkratna aktivnost. Zmožnost učenja podjetja zagotavlja zmožnost tekmovanja na trgu. Vendar je učenje na ravni podjetja drugačno od osebnega učenja. Učenje je odvisno od izkušenj in lahko vodi ter mora voditi do dolgoročnih sprememb vedenju.

Claus Møller je dejal: “Učenje in upravljanje znanja je nova disciplina, ki posameznikom, timom in celotnim organizacijam omogoča, da kolektivno in sistematično ustvarjajo, delijo in uporabljajo znanje za boljše doseganje svojih ciljev”.

Obstaja en glavni razlog za učenje: povečanje ravni kompetentnosti in postati uspešnejši pri doseganju rezultatov. Učenje ni zbiranje informacij ali celo zbiranje znanja, npr. pomnjenje. Namen učenja je postati uspešnejši s pridobivanjem novih veščin in prevzemanjem novih navad, ki nadomeščajo stare. Da bi bili uspešni, mora učenje spremeniti navade ljudi.

Podobno morajo organizacije novo znanje integrirati v svoje procese in sisteme. Učenje zaposlenih in učenje na ravni podjetja sta neposredno povezana z razvijanjem potenciala podjetja za doseganje rezultatov – poslovnim razvojem.

Poslovni razvoj zahteva, da z nalogami in procesi ugotavljamo, razvijamo in uresničujemo priložnosti za rast znotraj in zunaj podjetja. Razvoj poslovanja je ustvarjanje dolgoročnih vrednosti za organizacijo, ki izvirajo iz procesov produktivnosti, odnosov in kakovosti z vsemi deležniki.

 

 

Kaj so naloge managerja za poslovni razvoj?

Poslovni razvoj je del številnih delovnih mest. Včasih se vzpostavi posebna vloga za razvoj poslovanja. Večina se osredotoča na iskanje novih strank in prepričevanje obstoječih v povečanje nakupa. Če vas zanima prodaja in gradnja odnosov, je tovrstna služba prava za vas. Vendar je del tudi številnih drugih delovnih mest, kot so upravljanje izdelkov, upravljanje blagovne znamke, upravljanje s ključnimi kupci itd. Druga tradicionalna delovna mesta so prevzele nove oblike in naslove, kot so HR poslovni partner, razvoj talentov, t. i. »employee happiness officer”, kjer je bil prepoznan njihov vpliv v razvoju poslovanja.

V tem smislu le tega se poslovni razvoj tradicionalno osredotoča navzven h kupcem. To je prav, vendar ni dovolj. Prepričani smo, da bi se učenje moralo osredotočati tudi na notranje procese. Ljudje v podjetjih bi morali pridobiti nove spretnosti, nove navade in nadomestiti stare. Na ta način učenje usmerimo v organizacijo interno.

Predlagamo, da učenje osredotočite v štiri glavne kategorije poslovne odličnosti, preko katerih boste dosegli uspeh. Učenje bi moralo preveriti in izboljšati procese in delovne navade v procesih produktivnosti, odnosov, kakovosti in vodenja.

Kdo bi moral izboljšal navedene štiri kategorije v podjetjih? Vsi! Odgovornost ni v rokah direktorja in vodje, ampak bi vsi zaposleni morali delovati skupaj, se učiti in izvajati spremembe za poslovni razvoj poleg vsakodnevnega izvajanja delovnih nalog. Zato učenje poteka na ravni celotnega podjetja, ravni tima ter na osebni ravni.

Bi se radi učenja v timu ali organizaciji lotili na nov in drugačen način? Ste pripravljeni?

Pogovorimo se o tem, kako lahko menedžerji in zaposleni skupaj začnete upravljati izboljševati produktivnost, odnose, kakovost in voditeljstvo v vašem podjetju, da boste dosegli izredne rezultate.