Rimski filozof Seneca je povedal znan stavek: »Sreča se zgodi, ko priložnost naleti na pripravljenost« in ga je Claus Møller uporabil na nov način ter dodal svoj stavek, »Sreča se zgodi, ko priložnost naleti na pričakovanja, zato naj bodo vaša pričakovanja visoka.«

Še eno zanimivo definicijo je povedal znani Elon Musk in sicer svojo formulo za opredelitev sreče, to je resničnost minus vaša pričakovanja. Če so vaša pričakovanje visoka, lahko torej živite zelo srečno življenje, bolj kot če so nizka. Imeti srečno življenje, pomeni živeti kakovostno življenje.

Nova izdaja knjige Personal Quality prinaša veliko znanja in modrosti, navodil in idej, kako živeti in biti kakovostna oseba ter dobiti največ od svojega življenja tako zasebno kot poklicno. Knjiga je nova in sveža izdaja edinstvenega koncepta Personal Quality, zaradi katerega je bil Claus Møller leta 1990  imenovan za guruja kakovosti (BDTI) in častnega člana All India Management Association. Govori o razvoju idealnih in dejanskih standardih delovanja ljudi, timov in podjetja. 

V tej izdaji smo s Clausom Møllerjem dodali nekatere nove vsebine in razmišljanja o kakovosti ljudi in timov, in tudi o kakovosti produktov in storitev. Knjiga na svež način in skozi enostaven pogled na delovanje podjetja govori tudi o digitalnih storitvah in izdelkih. Knjiga je na voljo v angleškem jeziku.

Kakovost zaposlenih je nedeljivo povezana z osebno predanostjo – pogosto ji rečemo tudi zavzetost in za nas sta to sopomenki. Oseba, ki je predana svoji nalogi in jo hoče narediti po svojih najboljših močeh bo tudi delovala na najboljši način, to je blizu svoje idealni ravni delovanja. To še ne pomeni, da se naloge nebi dalo opraviti še bolje, toda predana oseba bo izkoristila vse možnosti in moči, da naredi skoraj idealno. Ti ljudje običajno presežejo vaša pričakovanja in postanejo prijetni ljudje, s katerimi radi sodelujete in ste v njihovi bližini. Preberite več o tem, kako lahko razvijete sebe in druge v kakovostne ljudi in zgradite kakovostne time v podjetju, v knjigi Personal Quality.

O predanosti zaposlenih

Predanost ali zavzetost je že desetletja na dnevnem redu vodij podjetij. To ni presenetljivo, če poznate povprečne rezultate letnega spremljanja gibanj v predanosti zaposlenih, ki jih izvaja Gallup ali druga podjetja. 85% zaposlenih dejansko ne deluje po svojih najboljših močeh. Je mogoče, da bi posledično bila kakovost delovanja zaposlenih višja?

Raziskave kažejo, da ima management podjetja pomemben vpliv preko svojega komuniciranja (Levering, 1988; Robbins, 2001). Sporazumevanje v podjetju je podcenjena veščina in praksa. Ne govorimo o odnosih z javnostmi, ampak o načinih sporazumevanja managerjev z zaposlenimi. Pogosto je njihovo sporazumevanje takšno, da zaposlenim ne omogoča, da bi se počutili notranje odgovorni za rezultat podjetja – uspeh, ko je podjetje uspešno ali neuspeh, ko ni uspešno. Zato so rezultati v raziskavah predanosti tako zaskrbljujoči/pomembni.

Predanost zaposlenih razloži več kot 34% fluktuacije zaposlenih in to lahko podjetje stane med 100% in 150% letnega stroška dela (Cascio, 1998). Uspešnost in zadovoljstvo na delovnem mestu ter ohranjanje zaposlenih v podjetju so povezani z neposredno nadrejenim menedžerjem (Robbins, 2001). Pri tem je spretnost vodenja, med katerimi je sporazumevanje sposobnost za poslušanje, coaching in deljenje informacij.

Posledično je v odnosu med menedžerjem in zaposlenim zgrajena stopnja določenega zaupanja, ki je čustveno stanje in ga najdete pri predanosti. Menedžerjevo sporazumevanje je osnova za nastanek zaupanja in predanosti iz katere rastejo produktivno delovanje in kakovost zaposlenih.

O komuniciranju vodij

Uporabite znane in delujoče tehnike za sporazumevanje. Dogovorite komunikacijski okvir, ki je vaš dogovor, kako bodo menedžerji izvajali sporazumevanje in kako se ne sme sporazumevati. Uporabljajte empatično poslušanje kot spretnost za razvijanje harmonije in skladnosti z drugimi (Møller, 2012). Dajajte zaposlenim pravočasne povratne informacije v obliki konstruktivne kritike ali pozitivnih potrditev (Møller, 2012). Menedžerji, ki so uspešni pri navdihovanju zaposlenih redno izvajajo coaching in naredijo prostor, da zaposleni lahko rastejo in se razvijajo. Delite informacije, ki jih zaposleni potrebujejo: celovite, resnične, tako tehnične kot splošne in čustvene iztočnice.

Za uspešno sporazumevanje v timu in podjetju potrebujete primerno okolje. Takšno okolje je vaša kultura zaupanja, v kateri predpostavite zaupanje v svoje sodelavce, podrejene in nadrejene. V takšni kulturi je bolj verjetno, da bodo zaupali v menedžerje tudi drugi in si upali spregovoriti, ko je to potrebno. Predvsem pa menedžerji ne bi smeli potrebnih informacij zadrževati ali jih prikriti v smislu, da naj se neprijetne zadeve »umirijo«. Zaposleni želijo vedeti, kaj se bo zgodilo in takrat so pripravljeni stopiti na stran podjetja, da naredijo kar je treba za uspešnost. Zato tudi pričakujejo, da menedžerji in vodje timov naredijo to, kar govorijo. Potem boste v podjetju lahko ustvarili svoj jezik, v katerem se boste lahko uspešno sporazumevali in razumeli prihodnost podjetja.

Cascio, Wayne F. (1998). Managing human resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits. 5th ed. USA : McGraw-Hill.

Levering, Robert (1988). A great place to work. NY:Avon.

Robbins, Stephen P. (2001). Organizational behaviour: Concepts, controversies, applications 9th ed. USA:Prentice Hall.

Møller, Claus (2012). Heart Work : Labinah A/S in Evoli management d.o.o.

Mayfield, J and M Mayfield, M. (2002). Leader communication strategies: critical paths to improving employee commitment. American Business Review, 20, 2, pp. 89-94

Želite prejemati zanimive članke in novice? 

Claus Møller Consulting

Pridružite se nam!