Pred kratkim je priznana šola IMD Lousane izdala letošnje poročilo o konkurenčnosti držav. Poročilo je poleg poročila o konkurenčnosti, ki ga naredi Svetovni gospodarski forum, najpomembnejša primerjava konkurenčnosti različnih gospodarstev. Letošnje poročilo, ki je že trideseto po vrsti, vsebuje primerjavo 63 držav. V poročilu je Slovenija po svoji konkurenčnosti na 37. mestu, kar je izboljšanje za 6 mest v primerjavi z letom prej. Najkonkurenčnejše gospodarstvo so ponovno postale ZDA, ki jim sledijo Hong Kong, Singapur, Nizozemska in Švica. Sledijo nordijske države.

Za konkurenčnost držav ni zlatega pravila. Vsako gospodarstvo si svojo konkurenčnost gradi na drugačen način, z drugimi lastnostmi, in med njimi ni podobnosti.

IMD poročilo konkurenčnosti 2018

Vir: Poročilo o konkurenčnosti držav 2018 (IMD)

Ali je Slovenija najbolj konkurenčna država in zakaj ne? Očitno naše mesto ni tako visoko, da se ga ne bi dalo izboljšati. Vprašanje je, kako naj vsi deleženiki vzpostavijo sodelovanje in dosežejo strinjanje. Enostavno je tudi domnevati, da imajo slovenska podjetja veliko rezerve za večjo konkurenčnost. Slovenija ima najslabše rezultate konkurenčnosti v učinkovitosti države in podjetij. Neučinkovitost države je težava slovenske konkurenčnosti, ki se ponavlja leto za letom. Drugače je pri poslovni uspešnosti podjetij, kjer je ocena padla produktivnosti podjetij, vendar zrasla na vseh drugih ocenah, še najbolj uporabi managementa.

Vlaganje v razvoj ljudi se podjetju izplača.

Organizacija Gallup v svoji raziskavi dokazuje, da je produktivnost neposredno povezana s predanostjo zaposlenih. Z osredotočenjem na zaposlene in prednosti svojega podjetja, lahko podjetja bolje izkoristijo potenciale zaposlenih. Naslednji predlog je zaposlovanje odličnih vodij, ki bodo uresničili pozitivne spremembe v podjetju za rast. Zraven spada tudi razvoj vodij, a tu nastane težava. Veliko podjetij uporablja dvomljive vire za razvoj potencialov svojih zaposlenih v področju vodenja.

Kaj lahko naredijo podjetja sama, če upoštevajo priporočila teh raziskav? Medtem ko politiki ne ukrepajo ter spremembe infrastrukture in davčnega sistema ne delujejo, lahko podjetje ukrepa na svojem področju. V nadaljevanju so predlogi za vaše podjetje, ki jih boste lahko uresničili sami v podjetju:

1. Čustvena inteligentnost kot najbolj iskana spretnost za prihodnost

V naslednjih desetih letih se bodo povsem spremenile potrebne vrste znanj in spretnosti zaposlenih. Strokovne kompetentnosti bodo sledile tehnološkemu razvoju in tradicionalna znanja bodo nadomestili t.i. STEM (področja znanosti, tehnologije, naravoslovja in matematike).

Poleg splošnih spretnostih postajajo najpomembnejša znanja s področja reševanja problemov, kritičnega razmišljanja, kreativnosti, managementa, sodelovanja in čustvene inteligentnosti. Za uspešnost zaposlenih lahko pripravite podjetje danes in začnete spreminjati zastarele oblike delovanja s procesi, kjer ljudje sodelujejo. Če želite ohraniti uspešno podjetje, potem vlagajte v razvoj splošnih, nestrokovnih področij zaposlenih. Najpomembnejši dejavnik bodo usposobljeni vodje v podjetju.

2. Neopredmetena sredstva so področja za konkurenčnost

Podjetja morajo konkurirajo s produkti z odlično kakovostjo, vendar morajo tudi temeljiti na edinstveni tehnologiji. Tehnologija postaja glavni produkt. Produkt, ki je izjemen v primerjavi z drugimi, je osnovna zahteva za uspešnost. Vendar za konkurenčnost podjetja ni dovolj.

Podjetja bodo tekmovala tudi na naslednjih področjih:

  • Odnosi
  • Znanje
  • Voditeljstvo
  • Kultura in vrednote
  • Sloves
  • Spretnosti in kompetentnost
  • Procesi in sistemi
Identificiranje teh sedmih področij vam omogoča Merilec neopredmetenih sredstev, s katerim podjetja merijo, izboljšujejo in ustvarjajo vrednost neopredmetenih sredstev. Uporabite ga za ohranjanje in izboljševanje konkurenčne prednosti in kot navdih za zaposlene pri razvijanju njihovih timov.

3. Kultura in vrednote

Tekmeci lahko posnemajo storitve in izdelke, vendar nikoli ne morejo posnemati vaše kulture. Kultura in vrednote so lahko konkurenčna prednost, ki je drugi ne bodo prevzeli. Vrednote podjetja, ki so podlaga za specifično vedenje zaposlenih in bodo utrdile pričakovano delovanje zaposlenih, so pogosto vir za predanost v timu. Raziskava Gallup kaže, da imajo podjetja, ki so v predanosti zaposlenih v zgornjem kvartilu, produktivnost večjo za 17 % in dobičkonosnost večjo za 21 % kot tista v spodnjem.

4. Merjenje v resničnem času in izboljševanje v podjetju

Enkratno merjenje ne ustreza več potrebam stalnega izboljševanja. Večina podjetij še vedno uporablja pristop letne ankete, ki v podjetju pokaže stanje predanosti ali zadovoljstva za eno leto nazaj. V najboljšem primeru je informacija v trenutku, ko jo management hoče uporabiti, stara že vsaj pol leta. S pomočjo tehnologije in orodij za izboljševanje predanosti zaposlenih, vrednot in organizacijske kulture lahko opravljate merjenje v resničnem času ter uporabite neprekinjen program izboljševanja.

Vodenje zaposlene zato postaja drugačno v primerjavi z vodenjem zaposlenih pred petimi leti. HRM podjetja se spreminja tako s strokovnega vidika kot razvijanja novih profilov zaposlenih, ki se ukvarjajo s procesi v podjetju. Resnični razvoj kadrov, t.i. human resource development, bo morda končno postal strateški sogovornik v podjetju, ampak samo če si bodo vodje teh oddelkov zaslužili zaupanje v podjetju s pravilnimi potezami.

Kako pa vi skrbite za krepitev potenciala zaposlenih in ustvarjanje kulture predanosti?


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte CMC na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.