Intenzivno Praktično vodenje

790,00

Intenziven in jedrnat 3-dnevni program managementa za vsakogar

Kategorija:

Opis

”Program praktičnega vodenja, s katerim osvežite znanje managementa in vodenja, ter dodate manjkajoče koncepte in pristope za hitro in preprosto doseganje rezultatov pri vodenju sodelavcev in timov.”

Bistvo tega programa je zagotoviti enostavno in učinkovito managersko vedenje. Managerski proces podjetja temelji na managerskem vedenju vsakogar v podjetju in vodenju v timu. Vodje bodo osvežili jasne in nedvoumne koncepte vodenja in managementa v timu, prepoznati “prav in narobe” ter pravilno voditi sodelavce v zahtevnih poslovnih situacijah. S programom Intenzivno praktično vodenje boste obnovili in osvežili koncepte Praktičnega vodenja in se znova osredotočili na to, kar je treba v vodenju ljudi zato da so: pravi ljudje na pravem mestu, razvijajo talente in kompetentnost tima, se osredotočijo v skupno smer ter imajo skupni imenovalec za vodenje/delovanje svojih timov.

 

Glavne koristi za organizacijo

 • Razvoj managerskega procesa
 • Razvoj kompetenc vodenja ključnih zaposlenih.
 • Uporaba načinov za dobro čustveno počutje in klimo v oddelkih.
 • Ustvarjanje kulture Employeeship, ki jo označujejo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vseh zaposlenih.
 • Razumevanje ustvarjanja vrednosti, odličnih odnosov in kakovosti v timu.

Glavne koristi za vas osebno

 • Naučili se boste štiri poderočja splošne poslovne odličnisti.
 • Poznali boste bisvto zagotavljanja vrednosti in produktivnosti pri sebi in drugih zaposlenih.
 • Znali postavljati zahtevne in izzivalne cilje ter jih uresničiti.
 • Izvajali bistvene oblike menedžerskega vedenja.
 • Ustvarjali boljše odnose.
 • Zagotavljali kakovost svojega dela, in presegli pričakovanja vaših deležnikov.

Vsebine

 • Model Splošne poslovne odličnosti, ki je nastal v 45 letih dela v mednarodnih podjetjih.
 • Managersko vedenje in osredotočenost na kriterije uspešnosti tima.
 • Upravljanje sebe.
 • Motiviranja sebe in drugih.
 • Ustvarjanje več vrednosti, upravljanje časa in ohranjanje pregleda.
 • Razvijanje odličnih odnosov.
 • Postavljanje in doseganje standardov človeške strani kakovosti.