Imate dovolj energije za vodenje?

by | Jan, 2023 | Menedžment, Voditeljstvo

Osebna pripravljenost in izvajanje naporov po najboljših močeh sta tesno povezani. Brez pripravljenosti in usposobljenosti tudi ni mogoče doseči odličnosti, zato podjetja vlagajo v zaposlene in vse procese, da to zagotovijo.

Nasprotno so ljudje pogosto preutrujeni ali s pomanjkanjem energije, da bi se aktivno ukvarjali s seboj in imeli voljo za nove stike, raznolikost svojega ali spreminjanje sebe.

Čeprav je razumno, da morajo biti zaposleni zadovoljni, zadovoljstva v splošnem podjetja ne jemljejo z dovolj resno. Ljudje, ki so sicer srečni in imajo občutek uspešnosti, lahko izvajajo dolgotrajne napore za doseganje rezultatov. Čeprav ima vsak čas omejen, se zdi, da njihova energija ni. Motivirani so in sposobni na delo prinašati sebe celega.

Vse, kar ljudje počnemo, predstavljajo psihofizična sposobnost, čustvena vztrajnost in duhovno področje čuječnosti, iz katerih prihajajo energija in notranja moč ter volja, ki so potrebni za upravljanje in vodenje. Ali delate kar je potrebno, da ste v pravi kondiciji za vodenje?

Rituali in navade za fizično pripravljenost na dolgotrajni napor. To je telesna pripravljenost na napor in telesna vzdržljivost, ki sta povezani s telesno vadbo, gibanjem in počitkom. Ga imate dovolj ali se zbujate utrujeni? Ste že bili v situaciji, ko ste samo še čakali na nekaj dni dopusta?

Razumska sposobnost odločanja, prilagodljivosti in presojanja je povezana z našimi navadami, ki smo jih ustvari nezavedno. Potrebna je sposobnost koncentracije in osredotočenost na določen problem, med tem ko imamo pregled nad celoto. Močan vpliv ima naša osebna organizacija, razporejanje časa, izogibanjem motnjam in izvajanje t.i. slonjih nalog.

Čustvene spretnosti za upravljanje in navdihovanje sebe ter drugih. Ko ljudje prevzamejo kontrolo nad svojimi čustvi, delujejo bolje in ustvarijo boljšo kakovost pri delovanju. Žal je telesna in razumska preobremenjenost pogosto razlog tudi za slabo upravljanje s čustvi in povezanimi odzivi. Potreben je čas tudi za sproščanje in upravljanje čustev, kar lahko vpliva na kakovostne odnose, ki jih potrebujete tako doma kot v službi. Dobri načini za doseganje čustvenega ravnovesja so dihalne vaje in dajanje pozornosti soljudem, ter ne nazadnje sprememba naših »notranjih zgodb in filmskih trakov, po katerih živimo«.

Področje notranje sproščenosti, vpogleda, harmoničnosti in odpornosti je povezan z občutkom smisla in poslanstva, ki ga lahko imamo, če smo vključeni v aktivnosti in področja, ki jih radi obravnavamo in imajo za nas smisel. Del duhovnosti ljudi je občutek samouresničenosti ter zavedanje, da prispevamo k skupnemu dobremu. Ti ljudje imajo zato navadno jasno vizijo in svoj notranje poslanstvo, v katerem so zadovoljni in to zadovoljstvo odsevajo navzven kot posebno energijo, ki jih poganja v vsakodnevnem življenju za doseganje rezultatov.  

Za dobro upravljanje sebe in vodenje drugih je potrebna osebna energija, ki izhaja iz načinov in navad našega življenja. Potrebnih nekaj predpostavk, zato je še posebej pomembno ugotoviti, ali nam kaj, kar bi lahko prispevalo k naši notranji energiji za vodenje, manjka.

Practical Manager click it

Orodje za upravljanje sebe in vodenje timov