PRINCIPI OBVLADOVANJA SPREMEMB V MALEM PODJETJU ali TIMU

Datum: 18.4.2023

Lokacija: OOZ Ljubljana Vič 

Pripravite vaše vodje na uspešno upravljanje sprememb!

Kar 84% vodij je zaskrbljenih glede prilagajanja spremembam v naslednjih letih – zaradi ustavljanja gospodarske rasti, negotovosti in naraščajočih cen, spremenjenih navad potrošnikov ter pomanjkanja delovne sile in veščin.

Zaskrbljenosti vodij ne povzročajo spremembe, ampak negotovost upravljanja in odzivanja v timu. 

Prav človeški dejavniki so pri upravljanju s spremembami ključni v času pomanjkanja strokovnjakov.

Velika podjetja poskušajo ustvarjati svojo prihodnost, med tem ko se mala podjetja navidezno ne morejo zoperstaviti tem trendom. Vodje moramo tim prilagajati trenutnim razmeram na trgu, ki so postale hkrati hitre in nepredvidljive tako v velikih kot malih podjetjih. Odzivi vodij so prepogosto pozni in nedovršeni, zato podjetje lahko stagnira ali zamudi najboljši trenutek za spremembo. 

Vodje so kljub temu lahko uspešni, če imajo jasno strategijo za odziv v krizni situaciji in  člane tima pripravijo na implementacijo. Strategija podjetja potrebuje strategijo za implementacijo!

* Principi vodenja v času sprememb

* Načrtovanje sprememb in uresničevanje

* EI pristop k uresničevanju – postavite ljudi v središče sprememb

* Dejavniki uspešnega uresničevanja in odličnosti

Koristi za vas in podjetje

  • Pridobite veščine in znanje za pravočasne spremembe.
  • Bodite uspešni pri upravljanju svojega podjetja v času priprave sprememb, uvajanja in po spremembah. 
  • Poenostavite sistem vodenja zaposlenih v času sprememb.
  • Prepoznajte, kdaj je pravi čas za spremembe.
  • Spoznajte 5 dejavnikov za uspešnost pri uvajanju sprememb.
  • Usklajujte mehke in trde dejavnike upravljanja podjetja v spremembah

Na tem izobraževanju boste spoznali

  • Model za uspešno upravljanje sprememb, ki temelji na človeških dejavnikih. 
  • Kako zmanjšati razkorak resursov in znanja, ter upravljati skupaj z generacijo Z.
  • Koncept za odličnost v podjetju, ki velja ne glede na velikost ali starost podjetja. 
  • »Navodila« in principe za upravljanje in vodenje malega podjetja, ki ga lahko prenesete k sodelavcem in drugim partnerjem.

Lokacija:

V vašem podjetju. 

Velikost skupine do 20.

Datum:

3 dnevi

Intenzivne delavnice, prilagojene vašemu podjetju.

Pridite kot skupina s poslovnim problemom ter zaključite kot tim s poslovno rešitvijo. 

Registracija/prijava podjetja:

Želite izvedeti več?

Pišite nam na spletni naslov [email protected].

O predavatelju

Aleš Trunk, spec. manag., je glavni svetovalni partner podjetja Claus Møller Consulting. Z razvojem menedžmenta se strokovno ukvarja od leta 2004 in sodeluje z upravami različnih podjetij pri njihovem organizacijskem razvoju, razvoju poslovne odličnosti in transformacijah poslovanja. Sodeloval je s tujimi svetovalnimi podjetji in šolami, Health Insurance Commission, Australia in Rochester Institute of Technology. Leta 2007 je ustanovil svetovalno organizacijo za razvoj menedžmenta IIHMD, ki se je združila s podjetjem Claus Møller Consulting. Od leta 2009 sodeluje s pionirjem in avtorjem v menedžmentu Clausom Møllerjem pri razvijanju konceptov čustvene inteligentnosti, Employeeship-a, menedžmenta kakovosti in nadaljuje avtorjevo delo na področju odličnosti organizacij v mednarodnem okolju. Strokovno se izobražuje v okviru University of Warwick, Warwick Business School v Veliki Britaniji.