PRINCIPI OBVLADOVANJA SPREMEMB V MALEM PODJETJU ali TIMU

Datum: 18.4.2023

Lokacija: OOZ Ljubljana Vič 

Vabljeni na izobraževanje za uspešno upravljanje sprememb!

Večina vodij, kar 84%, je zaskrbljenih glede prilagajanja spremembam v naslednjih letih zaradi ustavljanja gospodarske rasti, negotovosti in naraščajočih cen, spremenjenih navad potrošnikov ter pomanjkanja delovne sile in veščin.

Prav človeški dejavniki pri upravljanju s spremembami so ključni v času pomanjkanja strokovnjakov.

Velika podjetja poskušajo ustvarjati svojo prihodnost, kjer je vodenje ekipe ključno, med tem ko se mala podjetja navidezno ne morejo zoperstaviti tem trendom. Vodje se moramo prilagajati trenutnim razmeram na trgu, ki so postale hkrati hitre in nepredvidljive tako v velikih kot malih podjetjih. Vodje so kljub temu lahko uspešni, če podjetje vidijo kot subjekt s svojim namenom in vsebino v sodelovanju z drugimi.

O predavatelju

Aleš Trunk, spec. manag., je glavni svetovalni partner podjetja Claus Møller Consulting. Z razvojem menedžmenta se strokovno ukvarja od leta 2004 in sodeluje z upravami različnih podjetij pri njihovem organizacijskem razvoju, razvoju poslovne odličnosti in transformacijah poslovanja. Sodeloval je s tujimi svetovalnimi podjetji in šolami, Health Insurance Commission, Australia in Rochester Institute of Technology. Leta 2007 je ustanovil svetovalno organizacijo za razvoj menedžmenta IIHMD, ki se je združila s podjetjem Claus Møller Consulting. Od leta 2009 sodeluje s pionirjem in avtorjem v menedžmentu Clausom Møllerjem pri razvijanju konceptov čustvene inteligentnosti, Employeeship-a, menedžmenta kakovosti in nadaljuje avtorjevo delo na področju odličnosti organizacij v mednarodnem okolju. Strokovno se izobražuje v okviru University of Warwick, Warwick Business School v Veliki Britaniji.

Koristi za vas in podjetje

  • Pridobite veščine in znanje za pravočasne spremembe.
  • Bodite uspešni pri upravljanju svojega podjetja v času priprave sprememb, uvajanja in po spremembah. 
  • Poenostavite sistem vodenja zaposlenih v času sprememb.
  • Prepoznajte, kdaj je pravi čas za spremembe.
  • Spoznajte 5 dejavnikov za uspešnost pri uvajanju sprememb.
  • Usklajujte mehke in trde dejavnike upravljanja podjetja v spremembah

Na tem izobraževanju boste spoznali

  • Model za uspešno upravljanje sprememb, ki temelji na človeških dejavnikih. 
  • Kako zmanjšati razkorak resursov in znanja, ter upravljati skupaj z generacijo Z.
  • Koncept za odličnost v podjetju, ki velja ne glede na velikost ali starost podjetja. 
  • »Navodila« in principe za upravljanje in vodenje malega podjetja, ki ga lahko prenesete k sodelavcem in drugim partnerjem.

Lokacija:

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Vič

Tržaška c. 207, 1000 Ljubljana 

Datum:

18. april 2023

 Ura: 9.00 – 14.30

Cena:

160 € + DDV

Dodatni udeleženci: popust 10%

Registracija: