Trenutno stanje
Ni vpisano
Cena
Zaprto
Začnite z delom
Ta stran tečaj je trenutno zaprta.

Employeeship: Mobilizirajte energijo vseh k zmagam

Tradicionalno se težave in priložnosti podjetja obravnavajo z očmi vodje. Literatura s področja upravljanja je bogata z opisi, kaj je potrebno, da si dober vodja. Ni pa lahko najti opisov, kaj pomeni biti dober uslužbenec.

V tem obsežnem e-kurzu se seznanite z bistvom odlične kulture podjetja, z Zaposlenostjo in s tem, kako vsi prispevajo k uspehu in se uskladijo za zmago.

Vloga vodje je zelo precenjena – prevladuje prepričanje o popolni odgovornosti vodstva za dobro in slabo. Vodstvo je le del celotne slike in je zato lahko le delno odgovorno.

Zaposlenost je edinstven koncept; pomeni posebno, osebno zavezanost uspehu podjetja. Kadar so vsi zaposleni globoko predani preživetju in razvoju podjetja, ima podjetje “kulturo zaposlenih”. Med številnimi elementi, ki tvorijo kulturo “Employeeship”, so trije še posebej pomembni: odgovornost, lojalnost in pobuda.

V podjetju, v katerem vlada kultura zaposlenih, je lažje:

mobilizirati energijo vseh zaposlenih;
izvesti potrebne spremembe in z njimi živeti;
pritegniti in obdržati dobre sodelavce;
zagotoviti produktivnost, kakovost in dobre odnose;
razvijati posameznika in celotno podjetje.

Energy Meter slika web e1474958638146