V letu 2017 smo izvedli pilotni projekt v 22 timih iz 7 različnih organizacij različnih velikosti in industrij. Naš cilj je bil ustvariti transformacijo v uspešnosti vodenja njihovih timov in podjetij, in to v ne več kot 6 mesecih. Glavni cilj ni bil povezan z ustvarjanjem poslovnih rezultatov, ampak s krepitvijo predanosti zaposlenih. Če to storimo na pravi način, bi se dodana vrednost morala povečati zaradi učinkovitejših procesov.

Rezultati, ki smo jih izmerili, so bili izjemni in navdihujoči:

 • Produktivnost se je povečala med 5 % in 37 %.
 • Stroški proizvodnje zaradi napak (izmet, kalo): so se zmanjšali do 40 %.
 • Prihodki od prodaje na zaposlenega so se zvišali za 20 %.

Najpomembnejši rezultat je bil, da se je predanost zaposlenih občutno povečala. Kljub temu da zadovoljstva zaposlenih nismo mogli meriti z enakimi orodji in ga primerjati s preteklimi rezultati, so opažanja pokazala, da sta se predanost in zadovoljstvo v timih pomembno spremenili. To je deloma lahko vpliv Hawthorne efekta v timih zaradi nove menedžerske kulture ali kombinacije drugih vplivov. Spoznanja, ki smo jih ugotovili, so bila naslednja:

 

1. Če na prvo mesto postavite zaposlene, ti na prvo mesto postavijo svoje stranke.

  • Najpomembnejše stranke niso zunanje, ampak notranje. Vaši rezultati in zunanja kakovost ne bodo nikdar presegli vaše notranje kakovosti. In notranje stranke so vaše najpomembnejše stranke.
  • Ko so menedžerji spremenili svoj menedžment / vodenje timov, so spremenili in vplivali na vse druge elemente tima. 

 

2. Komunikacija je ključ.

Ni bistveno to, kar kot menedžer poveste ljudem, ampak kar v resnici storite. Ljudje ne sledijo besedam, ampak bodo sledili obnašanju in dejanjem vodje.

 

3. Komunikacija je ključ, vendar cilji določijo smer.

Pogosto cilji v podjetjih niso usklajeni. Opažali smo time v podjetjih brez pravih ciljev. Cilji podjetja obstajajo na ravni menedžmenta, podjetja in timov, niso pa povezani z osebnimi in individualnimi cilji zaposlenih. Zaposleni pogosto niso imeli postavljenih osebnih tedenskih in mesečnih ciljev.
Spremenili smo menedžersko vedenje na ravni tima z/s:
    • Drugačnim določanjem in spremljanjem ciljev
    • Vpeljavo 1-1 mesečnih sestankov
    • Vsak postavi svoje osebne mesečne in kvartalne cilje
    • Vsak pozna ciljev vseh drugih
    • Menedžerji so tu zato, da vsem pomagajo pri uspešnosti v doseganju ciljev – sčasoma postanejo vodje timov

4. Nedoseganje ciljev je ok.

Delovanje pod pričakovanji ni ok in ni sprejemljivo. Sprejemljivo pa je, da ne presegate ciljev, če so ti postavljeni izzivalno – kajti cilji bi morali biti zelo izzivalni. Odločili smo se, da ljudem damo predah in jih pustimo zadovoljne, tudi če izzivalnih ciljev ne dosegajo 100 %.
Zadnja lekcija je verjetno najpomembnejša:

5. Ujemite ljudi, ko delajo nekaj prav.

Receiving a stroke
Dajte ljudem pozitivno pozornost, pohvalo ali spodbudo. Kakršno koli pozitivno pozornost, ki pa mora biti pomembna osebi in relevantna v timu. Ugotovili smo, da je to prav toliko pomembno in resnično kot Hawthorne vpliv. Kulturo pozitivnih pozornosti smo vpeljali skozi in preko mej, timov, strokovnih timov ali hierarhije s pomočjo aplikacije JellyTeam. JellyTeam se je izkazal za učinkovito vsesplošno orodje za organizacije. Druge pohvalite za uspešnost na treh področjih:
       • Glavnih področjih odgovornosti
       • Doseganje ciljev ali mejnikov
       • Employeeship vedenju
Če je v vašem timu 15 ljudi in vsak poveča dodajanje vrednosti zgolj za 2 % točki, se vaš trud in vložek tako že znatno povrneta. Največjo vrednost prinaša na dolgi rok sprememba kulture, ker ta ohranja donosnost v dolgoročnem smislu.
Pišite nam za več informacij ali svetovanje o najhitrejšem vplivanju na time.


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo