coworkers team brainstorming 6 scaled

GENEREL VIRKSOMHEDSKOMPETENCE

Konstant forbedring er bedre end forsinket perfection

CLAUS MØLLERS UNIKKE LEDELSESMODEL:

DE 12 VINDUER

Virksomhedskompetence bygger på to forskellige former for kompetence: faglig kompetence og generel kompetence.

Faglig virksomhedskompetence indebærer at man kender sin branche og ved hvad der som minimum skal til for at udmærke sig i denne specielle form for virksomhed og branche.

Generel virksomhedskompetence indebærer at man ved hvad der skal til for at skabe succes i en hvilken som helst virksomhed og branche – udover den faglige kompetence.

En virksomheds resultater afhænger af hvor godt den styrer 4 områder: produktivitet, relationer, kvalitet og ledelse. Aktiviteter der fører til gode resultater finder sted på tre niveauer: Virksomheds-, team- og personniveau.

Derfor er der 12 vinduer i modellen for Generel virksomhedskompetence (4 hovedområder x 3 niveauer). Modellen repræsenterer det enhver organisation, i enhver branche, i enhver sektor, i enhver kultur og til enhver tid skal have fokus på for at skabe de bedste resultater.

Modellen General virksomhedskompetencePRODUKTIVITETRELATIONERKVALITETLEDELSE

Klik på ét af de fire områder i modellen for at lære mere om produktivitet, relationer, kvalitet og ledelse.

Modellen Generel virksomhedskompetence består af fire sammenhængende modeller:

  • Produktivitetskompetence: Opnå større produktivitet ved at styre ressourcerne tid, viden og penge.
  • Relationskompetence: Skabe og vedligeholde gode relationer med alle interessenter (dem der kan påvirke vores fremtid positivt eller negativt).
  • Kvalitetskompetence: Skabe og vedligeholde kvalitet og indfri/overstige kvalitetskrav og forventninger fra interne og eksterne kunder.
  • Ledelsesadfærd: Udvise ledelses adfærd og skabe en Employeeship kultur, karakteriseret ved alles engagement, ansvar, loyalitet, initiativ og positive energi.

    Claus Møller Consulting produkter og services for virksomheds-, team- og personlig udvikling:

    error: Alert: Content is protected !!