Generel Virksomhedskompetence

CMC'S UNIKKE BUSINESS MODEL: DE 12 VINDUER

Virksomhedskompetence bygger på to forskellige former for kompetence: Faglig kompetence og Generel kompetence.  

Faglig virksomhedskompetence indebærer at man kender sin branche og ved hvad der som minimum skal til for at udmærke sig i denne specielle form for virksomhed og branche.

General virksomhedskompetence indebærer at man ved hvad der skal til for at skabe succes i en hvilken som helst virksomhed og branche – udover den faglige kompetence. En virksomheds resultater afhænger af hvor godt den styrer 4 områder: produktivitet, relationer, kvalitet og ledelse. Aktiviteter der fører til gode resultater finder sted på tre niveauer: Virksomheds-, team- og personniveau. Derfor er der 12 vinduer i modellen for General virksomhedskompetence (4 hovedområder x 3 niveauer). Modellen repræsenterer det enhver organisation, i enhver branche, i enhver sektor, i enhver kultur og til enhver tid skal have fokus på for at skabe de bedste resultater.

click map

Kvalitet Relationer Produktivitet Ledelse

 Klik på ét af de fire områder i modellen for at lære mere om produktivitet, relationer, kvalitet og ledelse.

Modellen General virksomhedskompetence består af fire sammenhængende modeller:

  • Produktivitetskompetence: Skabe merværdi og sikre produktivitet ved at styre ressourcerne tid, viden og penge.
  • Relationskompetence: Skabe og vedligeholde gode relationer med alle interessenter (dem der kan påvirke vores fremtid positivt eller negativt).
  • Kvalitetskompetence: Skabe og vedligeholde kvalitet  og indfri/overstige kvalitetskrav og forventninger fra interne og eksterne kunder.
  • Ledelseskompetence: Udvise ledelses adfærd og skabe en Employeeship kultur, karakteriseret ved alles engagement, ansvar, loyalitet, initiativ og positive energi.

CMC produkter og services for virksomheds-, team- og personlig udvikling:

  

E-Kurser    Tests    Bøger