Klima kakovosti za posamezni tim

550,00

Predpogoj, da bi organizacija in timi lahko dosegali zahteve in pričakovanja drugih je, da zaposleni znajo in hočejo delati po najboljših močeh. Zato, da bi ustvarili situacije, v katerih so zaposleni s srcem in razumom predani uspehu tima, ni dovolj, da tim samo doseže zunanje zahteve in pričakovanja. Odnosi v timu bi morali biti takšni, da dosežejo zahteve in pričakovanja samih članov znotraj tima.

Ni dovolj, da se vodje osredotočajo le na kakovost izdelkov, storitev, sistemov in procesov tima. Nujno je, da se osredotočajo na ljudi, ki so v ozadju delovanja tima. Ni dovolj, da spremljate zadovoljstvo strank. Nujno je spremljati tudi zadovoljstvo članov tima.

"Klima kakovosti" je orodje za spremljanje in razvijanje odnosov, kulture in "klime" v timu, da lahko dosega zahteve in pričakovanja članov tima za "delovno mesto 3 zvezdic". Notranja kakovost v timu določa zgornji limit kakovosti, ki jo tim lahko izvede.

Orodje vsebuje 15 skrbno izbranih dejavnikov Klime kakovosti. Naše izkušnje kažejo, da uspešnost tima na teh področjih še posebej določa, ali bodo zaposleni ocenili, da je biti član v timu dobro ali slabo.

1. Cilji
2. Organizacija/delitev odgovornosti
3. Uspešnost/produktivnost
4. Odločanje
5. Delegiranje
6. Notranja komunikacija in koordiniranje
7. Zunanja komunikacija in koordiniranje[/col2][col2 ]8. Fizično okolje
9. Zavedanje kakovosti
10. Kreativnost in inovativnost
11. Predanost
12. Priznanja in nagrajevanje
13. Osebni razvoj
14. Drugo psihološko okolje (odnosi)
15. Uresničevanje

Kako lahko vi kot posameznik uporabite orodje

Vsak član tima mora pazljivo pregledati orodje Klima kakovosti. To bo povečalo zavedanje o področjih, v katerih je treba z vidika posameznika razvijati timsko kakovost. Posameznik lahko dobi idejo o tem, kako močno se strinja z ocenami svojih sodelavcev. S tem zavedanjem bo vsakdo bolje opremljen za prispevanje k razvijanju timske kakovosti.


Kako lahko organizacija uporabi orodje

Orodje »Klima kakovosti« lahko uporabite v vseh timih v organizaciji. Rezultate različnih timov primerjajte in preglejte z namenom, da dosežete izboljšave v celotni organizaciji. Višji menedžment lahko orodje »Klima kakovosti« uporabi, da ugotovi, kateri timi potrebujejo pomoč in od katerih timov se lahko nekaj nauči cela organizacija. Če pogledate področja, ki so jih vsi timi ocenili podobno, lahko dobite idejo o prednostih in slabostih celotne organizacije.

Orodje »Klima kakovosti« bi morali uporabiti vsi timi vsaj enkrat letno in če nastanejo strukturne spremembe na trgu ali znotraj organizacije. Delovalo bo kot orodje za primerjavo (benchmarking), da lahko ugotovite spremembe in uspešnost.