ZNANJE.  ČAS.  DENAR.

OSEBNA ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST

Ustvarite večjo produktivnost časa,
postavljajte in dosegajte cilje z OPTIMALNO IZRABO VIROV.

Usklajujte napore vseh v SKUPNO smer.

Cena seminarja:
* 140 € + DDV

V ceni so vključeni set osebnih materialov, literatura, prigrizki in prehrana med odmori.

Koristi za podjetje

 • Lažje in hitrejše doseganje ciljev.
 • Boljše upravljanje sestankov in projektov.
 • Učinkovito upravljanje časa v timu.
 • Učinkovita e-mail kultura.
 • Večja učinkovitost zaposlenih.
 • Boljše delegiranje in komuniciranje.
 • Učinkovito delo na daljavo.
 • Večja zavzetost in predanost zaposlenih.
 • Boljša produktivnost, odnosi in kakovost.
 • Boljši poslovni rezultati.

Osebne koristi

 • Več rezultatov.
 • Boljši pregled nad odgovornostmi.
 • Boljša izraba časa.
 • Manj stresa.
 • Hitrejše odločanje.
 • Več kreativnosti.
 • Več časa za stvari, ki vas veselijo.
 • Večje odgovornosti.
 • Večje možnosti za napredovanje.
 • Večje samospoštovanje.

Naredite sebe in svoj tim učinkovitejše.
Načrtujte čas z mislijo na cilje, uspešno in učinkovito!

org. in učin. sem

”Program, s katerim boste dosegli učinkovitost  in omogočili kreativnost za doseganje rezultatov.

Usklajujte aktivnosti vseh, da bodo prinesle več vrednosti.

Načrtujte čas z mislijo na cilje.

lol

Med glavnimi izzivi menedžmenta danes je preobremenjenost na delovnem mestu: z informacijami, neopravljenimi odločitvami, video sestanki, e-maili, tehnologijo. Vendar je še večji problem, da mnogi ljudje ne uporabljajo orodij in mehanizmov za zmanjšanje njihove preobremenjenosti in upravljanje svojega dela na način, da bi bili spet bolj produktivni.

S seminarjem Osebna organizacija in učinkovitost boste pridobili učinkovit in produktiven sistem za pregled in kontrolo nad prioritetami. Izboljšali boste svoj osebni menedžment in ustvarili efektiven način za doseganje poslovnih rezultatov.

Online ali v živo

8 interaktivnih ur

09:00 do 13:00

Kontaktirajte nas za interni seminar v vašem podjetju.

2 dneva izjemnih vsebin

140 € + ddv

omejeno število mest*

On-line

Vaš ključ do večje produktivnosti!

Na nov in interaktiven način se boste naučili:

Določiti prioritete

Organizirati programska orodja

Delegirati naloge

Nadzirati e-maile

Učinkovito upravljati sestanke

Dosegati timsko in osebno produktivnost

Organizirati delovna mesta

Odpravljati stres
Pridobivati kreativo

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen vsem zaposlenim, ki želijo izboljšati svoje rezultate, doseči več in ohraniti dobre odnose z drugimi ljudmi. Program ustvari izjemne koristi za vse, ki  morajo na svojem delovnem mestu usklajevati obsežne količine nalog, informacij in odgovornosti.

Seminar je idealen za vodje oddelkov in menedžerje, ki morajo vedno imeti čas tudi za razvojne naloge in vodenje svojih zaposlenih.

VEČ O PROGRAMU

Osebna organizacija in učinkovitost je sistem doseganja rezultatov na produktiven način s koncepti in načini pionirja orodja za doseganje osebnih rezultatov Clausa Møllerja.

Svoj osebni menedžment časa in življenja, v službi in doma, boste naredili še bolj produktiven in ustvarili učinkovit način za doseganje novih poslovnih rezultatov. Pridobili boste številne načine za oblikovanje uspešnih principov in metod menedžmenta ter delovnih navad, ki jih vsi potrebujemo za uspešno delo, vodenje timov ali oddelkov.

Ker je razum ljudi zaradi tehnologije preplavljen z informacijami, e-maili, telefoni, on-line in off-line odločitvami, zaposleni težko ohranijo pregled nad ključnimi področji za uspešnost. Posledice so škodljive zanje in za podjetja: povečanje stresa, zmanjšano zadovoljstvo, slabo počutje in slabši odnosi na delovnem mestu, povečanje bolniške odsotnosti, zamujanje projektov ter izostanki pričakovanih rezultatov.

Veliko projektov, sprememb in izboljšav v podjetju propade, ker zaposleni ne uspejo premostiti razkoraka med zahtevami projektov in nalogami ter njihovimi potrebnimi delovnimi navadami in delovnimi procesi. Predstavljajte si, koliko boljše rezultate bi podjetje doseglo, če bi bili vsi zaposleni prodajalci, tržniki, računovodje, finančniki, tajnice, inženirji, učitelji, receptorji, serviserji, prevajalci, uradniki učinkovitejši in uspešnejši pri doseganju svojih osebnih ciljev, obvladovanju stresa in oblikovanju odlične osebne kakovosti dela? Posledice bi bile jasno in hitro komuniciranje, boljši odnosi, več idej in predlogov, ki jih ljudje uresničijo, več zadovoljstva pri delu in zadovoljnih strank, boljše sodelovanje med oddelki in boljši poslovni rezultati.

Ta program vašim zaposlenim in vodjem daje orodja za njihovo učinkovitost in uspešnost, s katerimi bodo izboljšali produktivnost, odnose in kakovost na svojem delovnem mestu ter dosegli boljše rezultate pod črto.