DELO S SRCEM

Čustvena inteligentnost in EI vodenje

Cena seminarja:
* 290 € + DDV

V ceni so vključeni set osebnih materialov, literatura, prigrizki in prehrana med odmori.

Lokacija: Kranj

Celovito izobraževanje za vaše vodje:

Datum seminarja

11. marec 2020
11. november 2020

”Program o odnosih v poslovnem svetu, s katerim spoznate čustveno inteligentnost in se jo naučite uporabiti pri vodenju sodelavcev in timov.”

Zaposleni, ki nimajo pozitivnih potrditev in se na delovnem mestu ne počutijo dobro, dokazano ustvarjajo slabše rezultate. Vodje se pogosto ne zavedajo svojega vpliva s čustvenimi odzivi na učinkovitost posameznikov in rezultat podjetja pod črto.

S seminarjem Delo s srcem boste spoznali model čustvene inteligentnosti avtorja Clausa Møllerja. Naučili se boste razlikovati posamezna področja modela in jih uporabiti za usmerjanje svojih dejanj ter novo znanje uporabiti pri vodenju drugih ljudi. Spoznali in naučili se boste upoštevati čustveno stran vodenja in uporabljati čustveno inteligentnost v vodenju za doseganje rezultatov z notranjimi in zunanjimi deležniki ter razvijati čustveno klimo v podjetju.

KORISTI PROGRAMA

Glavne koristi za organizacijo:

 • Razvoj vodstvenih kompetenc ključnih zaposlenih.

 • Uporaba načinov za dobro čustveno počutje in klimo v oddelkih.

 • Ustvarjanje čustvene klime, ki omogoča doseganje rezultatov.

 • Zaposleni se bodo počutili varne in sprejete ter pripravljene razvijati svojo kompetentnost za doseganje rezultatov podjetja.

 • Spoznali boste pomen čustvene inteligentnosti za uspešnega vodjo. Naučili se boste vplivati na čustveno klimo v timu in podjetju.

 • Manj spopadov med oddelki in branjenja »vrtičkov«.

 • Boljše sodelovanje in predanost na delovnih mestih.

Glavne koristi za vas osebno:

 • Naučili se boste pet področij čustvene inteligentnosti, jih razumeti in razvijati. 

 • Uporabiti čustva v vodenju in doseganju rezultatov tima.

 • Več vodenja in manj menedžmenta.

 • Vzpostavljanje varnosti in sprejemanja med zaposlenimi.

 • Uporabljanje čustvenih in socialnih spretnosti za razvijanje odnosov v timu.

 • Boljši odnosi.

 • Več samozavesti v vodenju drugih, preko strokovnih, starostnih, kulturnih in drugih razlik.

 • Več možnosti za razvoj kariere in napredovanje.

 • Boljše samospoštovanje.

VSEBINA PROGRAMA

Česa se boste naučili?

 • Modela čustvene inteligentnosti, ki je nastal v sodelovanju med pinirjema Clausom Møllerjem in Reuven Bar-On.
 • Čustvenega samozavedanja.
 • Upravljanja sebe.
 • Motiviranja sebe in drugih.
 • Socialnega zavedanja.
 • Socialnih spretnosti.
 • Pomena čustvene inteligentnosti za uspešnega vodjo.
 • Uporabe čustvene inteligentnosti v odnosih z notranjimi in zunanjimi deležniki.

VEČ O PROGRAMU

Menedžment in vodenje nista le načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Poleg klasičnega vidika vodenja je pomemben čustven vidik, zaradi katerega se zaposleni počutijo varne, sprejete in pripravljene razvijati svojo kompetentnost za doseganje rezultatov podjetja.

Vodenje deluje preko čustev. Vsi nesporni voditelji so si svoj sloves zaslužili, ker je bilo njihovo vodenje čustveno vabljivo večji ali manjši skupini ljudi, ki jim je sledila.

Vodenje v podjetjih gre preko doseganja ciljev in zagotavljanja, da je delo dobro opravljeno. Nič ni za vodje in menedžerje pomembno bolj kot imeti vodstvene spretnosti, socialne in čustvene zmožnosti, ki so zahtevane, za upravljanje čustev sebe in drugih, usmerjanje skupnih čustev v organizacije v pozitivno smer ter izogibanje “nevarnim” čustvom.

Študije so pokazale, da ima sposobnost vodje za upravljanje svojega razpoloženja in vplivanja na razpoloženja drugih dramatičen vpliv na poslovne rezultate. Ker imajo vodje tako pomembno vlogo v tem, da ljudje delujejo po najboljših močeh in ker ima to neposredne vplive na rezultate pod črto podjetja, se organizacijam splača investirati v čustveno inteligentno vodenje na vseh ravneh organizacije.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Seminar vodstvenim delavcem prinaša znanje in usmeritve o tem, kako v organizaciji ustvariti vzpodbudno čustveno klimo, v kateri se zaposleni počutijo varni in sprejeti ter pripravljeni vlagati v uspešnost organizacije.

Program je namenjen vsem vodjem in vodstvenim delavcem, ki želijo nadgraditi način vodenja s čustveno inteligentnim vodenjem, s katerim neposredno vplivajo na učinkovitost zaposlenih in poslovno uspešnost podjetja.