Personlig EQ Måler (PEQM)

Et CMC værktøj til præcist at vurdere og udvikle en persons følelsesmæssige intelligens (EI) inden for 5 områder og 15 komponenter. Det består af et Arbejdshæfte og en Test.

120,00

Personlig EQ Måler (PEQM)

Personlig EQ-måler er et CMC værktøj til præcist at vurdere og udvikle en persons følelsesmæssige intelligens (EI) inden for 5 områder og 15 komponenter

Personlig EQ-måler består af to elementer: et Arbejdshæfte og en Test.

Arbejdshæftet

Personlig EQ-måler arbejdshæftet indeholder en introduktion til konceptet følelsesmæssig intelligens og en beskrivelse af de fem hovedområder og 15 komponenter inden for EI som er forklaret i Claus Møller's bog Heart Work - Tag hjertet med på arbejde.

 

For hver komponent er følgende beskrevet:

  • Hvad komponenten er.
  • Hvad der kendetegner de mennesker der har den.
  • Hvorfor komponenten er vigtig både i privatlivet og i arbejdslivet.
  • Hvad følgerne af styrker og svagheder inden for komponenten er.

For hver komponent er der givet konkrete forslag til hvordan du kan forbedre din kompetence på dette område.

Testen

Personlig EQ-måler testen er et værktøj til præcist at vurdere en persons følelsesmæssige intelligens inden for de 15 EI komponenter. Testen tages på Internet og består af svarskema med 128 udsagn, som du skal tage stilling til.

Test resultatet vil komme I form af en Personlig EQ Profil.

Efter at respondenterne har set resultatet af deres personlige EQ-scoring, kan de få inspiration og ideer til at forbedre deres følelsesmæssige intelligens i Personlig EQ-måler arbejdshæftet. Enkeltpersoner, teams og virksomheder kan få en dybere forståelse af konceptet følelsesmæssig intelligens ved at læse Claus Møller's bog Heart Work.

Personlig EQ-Måler kan anvendes som et rekrutteringsværktøj og som et værktøj til personlig udvikling. Feedback til og coaching af dem der har taget testen kan anbefales som opfølgning af en person, der er trænet og certificeret af CMC.

Du kunne også være interesseret i...