Vær double bagger

Få det bedste frem i dig selv og i andre – privat og på arbejde. Et værktøj til at styrke dit selvværd og opmuntre andre.

25,00

Vær double bagger

Få det bedste frem i dig selv og i andre – privat og på arbejde

Denne Claus Møller publikation kan inspirere dig til at blive double bagger, eller det man i psykologien kalder „vinder“. Det der bestemmer om du bliver vinder eller taber, er din selvrespekt, som igen bestemmes af den anerkendelse din hjerne registrerer. Anerkendelse i videste betydning kaldes også strokes. Strokes er det stærkeste og bedste middel, du råder over, til at udvikle din egen og andres selvrespekt.

Publikationen giver dig inspiration og konkrete metoder og hjælpemidler til at lære at give strokes og få strokes, så du kan skabe en rigere tilværelse for dig selv og menneskene i dit liv.

Publikationen indeholder en inspirationsdel og en værktøjsdel.

Hvem har glæde af publikationen?

 • Ledere som vil lære at inspirere medarbejdere.
 • Ledere og medarbejdere som vil lære at fungere bedre i et team.
 • Forældre som vil give deres børn de bedste betingelser i livet.
 • Partnere som vil nyde tilværelsen og få det bedste ud af samværet.
 • Enhver som interesserer sig for sin egen, andres, afdelingens og virksomhedens udvikling.

Virksomhedens udbytte

Vær Double Bagger kan hjælpe virksomheden med at sikre overlevelse og udvikling – og skabe en virksomhedskultur karakteriseret ved:

 • Stort engagement, åbenhed, tillid og gensidig respekt.
 • Anerkendelse og udnyttelse af menneskers stærke sider.
 • Optimisme, kreativitet, humor, fleksibilitet og positiv energi.
 • Ansvarsfølelse, loyalitet og initiativ.
 • Lav personaleomsætning. Evne til at tiltrække og beholde gode ansatte.

Dit udbytte

Vær Double Bagger kan hjælpe dig til at få det bedste frem i dig selv og i andre – privat og på arbejde. Det giver inspiration og konkrete metoder til at:

 • Udvikle og fastholde en positiv indstilling til dig selv og andre.
 • Styrke din selvrespekt og opmuntre andre.
 • Se og anerkende andres indsats.
 • Tage imod andres anerkendelse.
 • Kritisere andre konstruktivt uden at nedgøre dem.
 • Udnytte kritik af dig positivt.
 • Være mere tolerant og leve med andres forskelligheder.
 • Skabe og fastholde et liv med mening og indhold.

Vær double bagger handler om personlig udvikling, som er en forudsætning for virksomhedens udvikling. Virksomhedernes satsning på udviklingen af det enkelte menneske er afgørende for, at de kan tiltrække og bevare dygtige ansatte og derved skabe et miljø, hvor alle ønsker at gøre deres bedste.

Antal sider 67

 

Want to read the book right now?

Be a Double Bagger is also available in Kindle edition (in English).

Yderligere information

Vægt1,10 kg