Personlig Kvalitet

Claus Møller’s kvalitetskoncept er ”ikke mindre et gennembrud inden for kvalitetsudvikling”. Det tilføjer en ny dimension til kvalitets tænkning ved at fokusere på den menneskelige side af kvalitet.

35,00

Ikke på lager

Personlig Kvalitet

Forudsætningen for al anden kvalitet.

Nødvendigheden af at forbedre kvaliteten af produkter og service erkendes i stigende grad verden over.

De fleste virksomheder – ja, endog hele nationer – betragter øget kvalitet som den vigtigste succesfaktor. Overalt stiller kunderne stadig større krav. De vil ikke længere finde sig i dårlig kvalitet.

De stigende krav har forplantet sig til hele samfundet. Borgerne forlanger I stadig højere grad kvalitetsydelser fra den offentlige sektor – den ”virksomhed” som de betaler til og er ”kunde” hos.

Denne bog handler om kvalitetsudvikling for alle for alle: For det enkelte menneske, den enkelte afdeling og hele organisationen – i alle brancher, i den private såvel som i den offentlige sektor.

Bogen repræsenterer en væsentlig nytænkning inden for kvalitetsudvikling.

Interessen for kvalitet har været og er stadig mest rettet mod de tekniske aspekter ved produkter og services. Den nye kvalitetsbevidsthed udvider dette koncept og omfatter også det menneskelige aspekt: kvaliteten af de mennesker (og deres præstationer) som skaber og leverer vores produkter og serviceydelser.

Bogens hovedbudskab er at personlig kvalitet er forudsætningen for alle andre former for kvalitet. Personlig kvalitet har stor betydning for din selvrespekt, som igen er afgørende for din trivsel, effektivitet, indstilling og adfærd.

Forfatterens erfaringer indhentet gennem Udvikling, uddannelse og træning af mennesker over hele Jorden viser helt entydigt, at når man skal producer kvalitetsprodukter og tilfredsstille kundebehov, gælder det om at inspirere det enkelte menneske, der producerer produkter og yder service, til at præstere sit bedste.

Nytænkningen erstatter ikke den traditionelle kvalitetsopfattelse, men gør den mere komplet ved at tilføje nye dimensioner til kvalitetsudviklingen: Forbedre menneskerelationer, kommunikationsformer og korpsånd samt fastholdelse af en høj etik.

Her behandles alle aspekter af personlig kvalitet. De to former for kvalitetsstandard – den ideale og den, du aktuelt præsterer. Hvordan er de blevet til? Hvad påvirker dem? Hvordan kan du mindske afstanden mellem det du rent faktisk præsterer, og det du inderst inde ønsker at præstere – og vil være stolt over?

De fleste resultater skabes af mennesker, der arbejder sammen i afdelinger/teams. Derfor indeholder bogen også en indgående beskrivelse af teamkvalitet samt værktøjer til at vurdere og udvikle den.

Bogen indeholder et stort antal konkrete metoder, checklister og øvelser til at udvikle din personlige kvalitet samt ideer til hvordan du som ”opdrager” kan hjælpe med at udvikle børns og unges kvalitetsniveau.

Yderligere information

Vægt1,10 kg