Afdelingens Employeeship måler for en enkelt afdeling

Et værktøj til at kortlægge, vurdere og udvikle afdelingens/teamets og hele virksomhedens Employeeship kultur.

550,00

Afdelingens Employeeship måler for en enkelt afdeling 

Et CMC værktøj til at kortlægge, vurdere og udvikle afdelingens/teamets og hele virksomhedens Employeeship kultur.

Læs mere om Employeeship konceptet i Claus Møllers bog Employeeship.

Når alle ansatte er dybt engagerede i virksomhedens overlevelse og udvikling – og således udviser Employeeship – kan man sige, at afdelingen og virksomheden har en Employeeship kultur.

En Employeeship kultur eksisterer når alle udviser Employeeship indstilling og adfærd I form af engagement, ansvar, loyalitet, initiativ og positiv energi.

Værktøjet kan anvendes til at vurdere afdelingens og hele virksomhedens „sundhedstilstand“ ved at kortlægge Employeeship kulturen. Værktøjet er en enkel og hurtig hjælp til ledelse og medarbejdere til at identificere områder, hvor en forandring eller en mere indgående analyse af kulturen er påkrævet.

Afdelingens Employeeship måler vurderer Employeeship kulturen inden for 11 Employeeship faktorer

 1. Engagement
 2. Ansvar
 3. Loyalitet
 4. Initiativ
 5. Produktivitet
 6. Relationer
 7. Kvalitet
 8. Faglig kompetence
 9. Fleksibilitet
 10. Implementering
 11. Energi

Sådan kan afdelingen/teamet anvende værktøjet

 • Det samlede resultat af „Afdelingens Employeeship måler“ bør diskuteres grundigt på et møde for afdelingens ansatte.
 • Mødet bør munde ud i en konkret plan for udvikling og forbedring af Employeeship kulturen.
 • Denne plan bør med jævne mellemrum justeres på afdelingsmøder.

Sådan anvender den enkelte værktøjet

 • Hver ansat bør nøje gennemgå sin egen besvarelse af „Afdelingens Employeeship måler“. Derved opnås en bevidsthed om, på hvilke områder Employeeship kulturen efter den ansattes opfattelse bør udvikles.
 • Ved at sammenligne egen besvarelse med det totale afdelingsresultat kan den ansatte se, hvordan deres vurdering harmonerer med kollegernes vurdering.
 • Med den nye indsigt kan den ansatte bedre bidrage til at udvikle Employeeship kulturen.

Sådan anvender virksomheden værktøjet

„Afdelingens Employeeship måler“ bør sammen med de to andre „målere“ anvendes i alle afdelinger i virksomheden.

 • Resultaterne i de enkelte afdelinger bør sammenlignes og diskuteres med henblik på at opnå forbedringer i hele virksomheden.
 • Den øverste ledelse kan anvende „Afdelingens Employeeship måler“ til at identificere afdelinger, der trænger til hjælp, eller afdelinger, som resten af virksomheden kan lære noget af.
 • Man kan få et indtryk af hele virksomhedens stærke og svage sider ved at se på de faktorer, hvor alle afdelinger stort set får samme vurdering.
 • Hvis en afdelings resultat for en eller flere faktorer afviger væsentligt fra alle andre afdelingers resultater, får man et indtryk af afdelingens særpræg.
 • „Afdelingens Employeeship måler“ bør anvendes en gang om året i alle afdelinger for at forandringer og succeser kan registreres.