O management se lahko in se morajo učiti vsi, ki lahko vplivajo na rezultate.

Biti manager je ”ne-strokovna stroka”, ki bi se jo moral učiti in izvajati vsak, ki lahko vpliva na rezultat organizacije – tudi vsi formalni managerji. Management je samostojna disciplina in svoja “stroka v vsaki stroki”, zaradi katere sta lahko podjetje ali tim uspešna ali neuspešna.

Poslovna odličnost podjetja zahteva odličnost vedenja vseh zaposlenih, ne glede na formalni naziv v podjetju in ne glede na delovno mesto. Management zato ni rezerviran za formalne managerje, ampak ga morajo izvajati vsi, k iimajo vpliv na organizacijo, še posebej zaposleni v stikih s strankami in vodje timov.

KORISTI PROGRAMA

Glavne koristi za organizacijo:

 • Sprejemanja principov participativnega managementa
 • Ustvarjanja kulture Employeeship
 • Vzpostavljanja osnovnih principov in praks, ki spodbujajo Employeeship
 • Spremljanja organizacijske kulture na vseh ravneh
 • Učenja managementa vseh vodij
 • Sprejemanja ciljnega vedenja na vseh ravneh
 • Sprejemanja vedenja reševanja problemov na vseh ravneh
 • Sprejemanja komunikacijskega vedenja na vseh ravneh

Glavne koristi za vas osebno:

 • Sprejemanja principov participativnega managementa
 • Lažje izpolnjevanje vrednot kulture Employeship v timu
 • Izboljševanje in učenje drugih članov tima o managerskegem vedenju
 • Izvajanje ciljnega vedenja
 • Izvajanje vedenja reševanja problemov
 • Izvajanje vedenja sporazumevanja
 • Več rezultatov
 • Večja samozavest
 • Večja zaposljivost
 • Boljša kariero

VSEBINA PROGRAMA

Na zanimiv in navdušujoč način bomo predstavili:

 • Poslovno odličnost podjetja, tima in posameznika
 • Razliko med managementom in voditeljstvom ter zakaj sta oba dela enako pomembna
 • Model za odlično managersko vedenje
 • Koncepte in zlata pravila za odlično postavljanje ciljev
 • Koncepte in zlata pravila za odlično sprejemanje in implementiranje odločitev
 • Koncepte in zlata pravila za hitro in jasno sporazumevanje vseh v timu in organizaciji
 • Način, kako managersko vedenje v podjetju spremenite v proces odličnosti

 

VEČ O PROGRAMU

Management za vsakogar je izobraževanje, ki bi se ga morali udeležiti vsi zaposleni podjetja – je program, ki z jasnostjo in natančnostjo pojasni potrebna vedenja za uspešno doseganje rezultatov in vzpostavi skupni imenovalec za razumevanje od receptorja do predsednika uprave. Managersko vedenje je koncept Clausa Møllerja, ki dopolnjuje vedenje in kulturo Employeeshipa in je recept, kako nekdo postane odličen manager.

Osebni management, ki ga uporabljate v zasebnem in poklicnem življenju, boste naredili zavesten in vsakodneven proces za doseganje zadovoljstva in rezultatov. Pridobili boste številne načine in pravila za oblikovanje principov in metod managementa ter osebnih navad, ki so potrebne zato, da ste »prisotni« tukaj in zdaj.

Ker je hitrost sprememb, količina zahtev in informacij preko digitalnih kanalov daleč večja od sposobnosti posameznika je nujno ohraniti kontrolo nad svojimi cilji in nalogami za njihovo doseganje. Ljudje se izgovarjajo, da nimajo časa in ne morejo več najti svoje energije, ker niso osredotočeni na obvladovanje pomembnih nalog in niso čuječi, da bi lahko ustvarili svojo notranjo energijo za življenje. Posledice so škodljive zanje in za podjetja: povečanje stresa, nezadovoljstvo, slabo počutje in slabši odnosi, nižja kakovost in manj produktivnosti na delovnem mestu.

Predstavljajte si, koliko boljše rezultate bi ljudje dosegli, če bi vsi zaposleni postavljali in dosegali »nemogoče cilje«, se proaktivno odločali in implementirali svoje odločitve s sodelavci in deležniki. Imeli bi ne le več rezultatov, ampak tudi boljše strokovnjake v podjetju in boljše življenje v zasebnem življenju.

Ta program vašim zaposlenim in vodjem daje orodja za upravljanje na ključnih kriterijih uspešnosti za Splošno poslovno odličnost: boljšo produktivnost, boljše odnose in boljšo kakovost.

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen vsem zaposlenim, ki želijo upravljati svoje delovno mesto, tim ali izboljšati upravljanje podjetja. Izobraževanje bo imeli velike koristi tudi za vse, ki morajo voditi tim, hitro delegirati in spremljati izvedbo nalog, zaradi česar je ključna njihova sposobnost sporazumevanja v podjetju in zunaj podjetja.

Seminar je idealen za vodje oddelkov in višje menedžerje, ki morajo vedno imeti čas tudi za razvojne naloge, postavljati zelo izzivalne cilje in čas za vodenje svojih zaposlenih.

 

 

PRIJAVA NA SEMINAR

Datum seminarja:

20. oktober 2020

Cena seminarja:
290 € + DDV.

* on-line 205 € + DDV.
V ceni so vključeni set osebnih materialov, literatura, prigrizki in prehrana med odmori.

Lokacija: Kranj ali on-line.