Kratki seminarji

Kratka izobraževanja, s katerimi boste pridobili želene kompetence za povečanje osebne produktivnosti, odnosov, kakovosti in managementa so namenjena vsem vodjem timov, direktorjem, zaposlenim in tistim, ki želite poglobiti vaše znanje na izbranem področju ter pridobiti nove spretnosti za odlične rezultate v službenem in zasebnem življenju.

Osebna organizacija in učinkovitost   (* izobraževanje on-line)

Ustvarite pregled in nadzor za doseganje rezultatov.

Veliko dobrih nasvetov, uporabnih tehnik upravljanja s časom in navdih ljudem, za doseganje rezultatov, zmanjšanje stresa in motenj, in boljšo kakovost na vseh področjih življenja. S tem programom boste ustvarili pregled nad ključnimi področji, ki so pomembna za doseganje rezultatov v organizaciji, ter znova vnesli red in pregled, ki je potreben v kaotičnem svetu prekomernih informacij. Naučili se boste uporabljati programska orodja za upravljanje koledarjev, e-pošte in nalog za uspešno in učinkovito delovanje tima in posameznika.

Datum izobraževanja: 28. oktober 2020

Management za vsakogar   (* izobraževanje on-line)

Managersko vedenje na vseh ravneh.

Program Management za vsakogar je učinkovita delavnica in trening o izvajanju managerskega vedenja na vseh delovnih mestih, na vseh ravneh organizacije. Podjetja potrebujejo managersko vedenje v upravah. Oddelki potrebujejo managersko vedenje v vsakem delu podjetja. Projekti zahtevajo odlično managersko vedenje. Naloge in aktivnosti na vsakem delovnem mestu morajo biti upravljane. Managersko vedenje vselej izvajajo ljudje, ki določajo svoje cilje in namene ter se sporazumevajo v skupnem jeziku o tem,  kam gredo in kako bodo tja prišli. Odlična kultura predanosti ne more nastati brez dobrega managerskega vedenja vsakogar v podjetju.

Datum izobraževanja: 20. oktober 2020

Delo s srcem

Čustvena inteligentnost (EI) in EI vodenje.

Izboljšajte osebno in organizacijsko uspešnost z uporabo čustvene inteligentnosti in principov čustveno inteligentnega vodenja. Uporabite in razvijajte dinamična čustva in odstranite destruktivna čustva, ki ovirajo doseganje rezultatov v organizaciji.

 

Employeeship

Usmerite energijo vseh proti zmagam.

Namen programa je usmeriti energijo vseh zaposlenih za varno prihodnost organi-zacije. Program zaposlene uči, da organizacijo razvijajo z zaupanjem in predanostjo in da svojo energijo usmerijo za doseganje dolgotrajnih rezultatov. Zaposleni tako postanejo sposobni in pripravljeni dosegati rezultate skupaj.

 

Teamship

Timski duh in timska kompetentnost v vsakem timu, v vsaki organizaciji.

Ta program zaposlenim pomaga uspeti kot tim in doseči več rezultatov skupaj. Spoznali boste, kako ustvariti timski duh in timsko kompetentnost v vsakem timu in vsaki organizaciji, in kako ustvariti Employeeship kulturo med vsemi timi v podjetju.

Pritožba je darilo 

Od pritožbe do zadovoljstva.

Program Pritožba je darilo je učinkovita delavnica in trening o storitvah za stranke, s katerim nezadovoljne stranke spremenite v poslovne priložnosti, ohranite zaupanje nezadovoljnih strank in jih ohranite kot kupce.