Koledar dogodkov 2019

14. - 18. oktober (v enem sklopu)

Practical Leadership
(V angleškem jeziku.)

Program, s katerim boste uresničili svoj vodstveni potencial ter razvili zaposlene, time in organizacijo.

Praktično vodenje na neposreden in razumljiv način prinaša modele Splošne poslovne odličnosti. Prejeli boste konkretne nasvete in praktična orodja za ugotavljanje in razvijanje svojega vodstvenega potenciala ter poglobljeno razumevanje štirih področij delovanja organizacije: produktivnosti, odnosov, kakovosti in voditeljstva. Izobraževanje je namenjeno menedžerjem, vodjem skupin in ključnim zaposlenim za razvoj.

5. november

Osebna organizacija in učinkovitost
Kategorija: produktivnost

Program, s katerim boste učinkovito porabljali čas in omogočili kreativnost za doseganje rezultatov.

Osebna organizacija in učinkovitost sta potrebni zato, da lahko nadzorujete zahteve svojega okolja, medtem ko dosegate svoje rezultate v poklicnem in zasebnem življenju. Veliko ljudi zaradi preobilice informacij, zahtev okolja in tehnologije izgubi sposobnost obvladovanja svojih nalog, zato postanejo »reaktivni« - se odzivajo na trenutne zahteve, namesto da bi ostali proaktivni. Naredite konec neučinkovitosti in si ustvarite nadzor in kontrolo zato, da boste kreativni in sproščeni pri ustvarjanju rezultatov.

12. november

Teamship: Razvoj zmagovitih timov
Kategorija: odnosi

Program, s katerim razvijete timski duh in timsko kompetentnost v vsakem timu in organizaciji.

Seminar Teamship daje tako navdih kot praktično pomoč menedžmentu, vodjem timov in članom timov, da sestavijo in razvijejo zmagovite time ter jih oblikujejo z zmagovalnim načinom vodenja, kot je to običajno v športu. S programom pridobite znanje za uresničevanje 15 dejavnikov, ki so skupni visoko uspešnim timom, merilec kulture Teamship v vašem podjetju ter model poslovnega razvoja za vodje vseh timov.

20. november

Pritožba je darilo: Od pritožbe do zadovoljstva
Kategorija: kakovost

Program, s katerim nezadovoljne stranke spremenite v ambasadorje dobre volje.

Pritožba je darilo je uspešen seminar za storitve strankam o tem, kako pritožbe strank spremeniti v poslovne priložnosti, z njimi ponovno vzpostaviti zaupanje in jih ohraniti kot stranke. Program PJD vas bo usmeril k pozitivnemu ravnanju s pritožbami in pokazal, kako ustvariti boljše odnose s strankami, okrepiti podobo znamke in lojalnost uporabnikov ter ustvariti odličen sloves podjetja na trgu.

26. november

Employeeship: Usmerite energijo vseh k zmagam
Kategorija: voditeljstvo

Program, s katerim vsi zaposleni postanejo lojalni, odgovorni in iniciativni.

S programom Employeeship v organizaciji ustvarite "kulturo Employeeship", v kateri so vsi zaposleni globoko predani preživetju in razvoju podjetja. Employeeship je poseben, skandinavski koncept, v katerem so še posebej pomembne tri sestavine: odgovornost, lojalnost in iniciativnost. Na tem seminarju boste vse tri sestavine ne le natančno spoznali, ampak se jih naučili uresničiti v timu in jih spodbujati skozi svoje podjetje, da ostanejo zasidrane v vaši kulturi.

28. november

Delo s srcem: Čustvena inteligentnost

Program, s katerim se čustveno inteligentnost naučite uporabiti pri vodenju sodelavcev in timov. 

S seminarjem Delo s srcem boste spoznali model čustvene inteligentnosti avtorja Clausa Møllerja. Naučili se boste razlikovati posamezna področja modela in jih uporabiti za usmerjanje dejanj ter vodenje drugih. Spoznali in naučili se boste upoštevati čustveno stran vodenja in uporabljati čustveno inteligentnost v vodenju za doseganje rezultatov z notranjimi in zunanjimi deležniki ter razvijati čustveno klimo v podjetju.