Izobraževanja

Kratka izobraževanja, s katerimi boste pridobili želene kompetence za povečanje osebne produktivnosti, odnosov, kakovosti in managementa so namenjena vsem vodjem timov, direktorjem, zaposlenim in tistim, ki želite poglobiti vaše znanje na izbranem področju ter pridobiti nove spretnosti za odlične rezultate v službenem in zasebnem življenju.

Delo s srcem

Čustvena inteligentnost (EI) in EI vodenje.

Izboljšajte osebno in organizacijsko uspešnost z uporabo čustvene inteligentnosti in principov čustveno inteligentnega vodenja. Uporabite in razvijajte dinamična čustva in odstranite destruktivna čustva, ki ovirajo doseganje rezultatov v organizaciji.

EMPLOYEESHIP

Usmerite energijo vseh proti zmagam.

Namen programa je usmeriti energijo vseh zaposlenih za varno prihodnost organi-zacije. Program zaposlene uči, da organizacijo razvijajo z zaupanjem in predanostjo in da svojo energijo usmerijo za doseganje dolgotrajnih rezultatov. Zaposleni tako postanejo sposobni in pripravljeni dosegati rezultate skupaj.

OSEBNA ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST

Ustvarite pregled in nadzor za doseganje rezultatov.

Veliko dobrih nasvetov, uporabnih tehnik upravljanja s časom in navdih ljudem, za zmanjšanje stresa in lažje doseganje kakovostnih rezultatov na vseh področjih življenja. S tem programom boste lažje ustvarjali pregled nad pomembnimi stvarmi za doseganje rezultatov v organizaciji in prinesli red v delovanje tima in posameznika.

DATUM IZOBRAŽEVANJA: 14. in 15. april 2021

TEAMSHIP

 

Timski duh in timska kompetentnost v vsakem timu, v vsaki organizaciji.

Ta program zaposlenim pomaga uspeti kot tim in doseči več rezultatov skupaj. Spoznali boste, kako ustvariti timski duh in timsko kompetentnost v vsakem timu in vsaki organizaciji, in kako ustvariti Employeeship kulturo med vsemi timi v podjetju.

PRITOŽBA JE DARILO

Od pritožbe do zadovoljstva.

Program Pritožba je darilo je učinkovita delavnica in trening o storitvah za stranke, s katerim nezadovoljne stranke spremenite v poslovne priložnosti, ohranite zaupanje nezadovoljnih strank in jih ohranite kot kupce.