CMC raziskava: Izkušnje CoVID19 dela na daljavo, ki jih lahko uporabite za pripravo na 2021

Claus Møller Consulting je v preteklih mesecih izvedel mednarodno raziskavo med direktorji in menedžerji o tem, kakšne so njihove izkušnje dela na daljavo v času Covid-19 in odzivi timov ter posameznikov. Izkušnje in odzivi na Covid-19, ki smo jih podjetja pridobila v preteklih mesecih, so pokazala, kako povezan in soodvisen je poslovni svet – zares globalno. Do izraza je prišla tudi sposobnost podjetij preživeti zahtevne situacije, še posebej kadar ljudje lahko posredujejo in si med seboj pomagajo premostiti težko obdobje. Raziskava nam pomaga razumeti, kako ljudje občutimo vplive na delovanje v tej situaciji, ki sicer ne bo nikdar več enaka. Poskusili smo oblikovati najboljše predloge za uspešen odziv podjetij in vodij v prihodnosti, ko se vsi lahko nekoliko bolje pripravimo in odzivamo tako, da bi imeli največ koristi v naslednjem obdobju.

Načini, kako ljudje delajo, sodelujejo in organizacijam »dobavljajo« svoje znanje se ne bo vrnilo v enak način, kot je to bilo še pred pol leta. Vsakdo se je bil primoran prilagoditi novemu »delu na daljavo«. Četudi bi bila vrnitev v prejšnje delavno življenje mogoča, so se pokazale prednosti in boljši načini dela, ki jih velja uporabiti za prihodnost. Organizacije se bodo prilagodile zato, da bi lažje preživele in se razvijale, ter s tem za mnoge ljudi ustvarile nove priložnosti, vendar tudi izzive in nevarnosti.

  • Delo v poslovnih prostorih ni edina možnost za veliko zaposlenih v podjetjih in organizacijah.
  • Tudi proizvodni procesi in zaposlovanje v proizvodnjah so se že prilagodili in se še bodo spreminjali v prihodnosti.
  • Veliki »open-space« pisarniški prostori bodo morda nepotrebni v obliki, ko smo jih predvideli, ker lahko veliko ljudi dela od koderkoli.
  • Podjetja bodo še morala investirati v tehnologijo, ki omogoča lažje in boljše delo na daljavo in so že zdaj dobro pripravljena za to.

Vse te spremembe še bolj prispevajo k spreminjanju miselnosti in uporabe resursov podjetja, na primer prostorov in konferenčnih sob. T.i. »gig« ekonomija se bo veliko hitreje razvijala in uspevala še posebej v podjetjih, kjer ročno delo niso edine aktivnosti za dodajanje vrednosti. Generacija milenijcev, mlajši in s svežimi znanji, so nezavezani temu, kje in za koga delajo. Hočejo biti motivirani s poslanstvom, imeti vpliv in pustiti svojo sled. Verjetno je to nova priložnost na trgu dela in izziv za podjetja v prihodnjih letih. Morda so ti novi zaposleni res manj lojalni organizaciji, kjer delajo, vendar so zelo lojalni smislu, poslanstvu in sposobnostim za delovanje.  

 

Kaj bi morala podjetja narediti, da ne bodo le lažje preživela, ampak uspevala in ustvarjala poslovno odličnost v naslednjem desetletju?

GLAVNA SPOROČILA

Raziskava ni dala statistično značilnih ugotovitev, da bi se produktivnost, odnosi ali kakovost izboljšali ali poslabšali zaradi dela na daljavo. Ne moremo zaključiti, da je na primer delo na daljavo vplivalo na povečanje ali zmanjšanje produktivnosti v primerjavi s skupnim delom v pisarnah – to prepuščamo drugim podrobnih raziskavam in merjenjem.

Raziskava je pokazala statistično značilne razlike nekaterih spremenljivk pri populaciji. Razlike obstajajo med majhnimi in velikimi podjetji, pri mlajših in starejših zaposlenih. Poleg tega je pomembna ugotovitev, da je v primerjavi med produktivnostjo, odnosi in kakovostjo delovanja timov se najbolj spreminjalo prav področje produktivnosti. Produktivnost posameznikov in timov se je najbolj spremenila zaradi hitrih sprememb okolja, kot smo ga izkusili med »zaprtjem« podjetij in držav. Odnosi v timih pa so se le izboljšali! Poleg tega se je izkazalo še tretje pomembno sporočilo raziskave: tisti, ki so bili pod največjim stresom, so prejeli najmanj pozornosti in potrditev za dobro delovanje.

VIDIK ORGANIZACIJE

Večja podjetja so z vidika posameznika boljše okolje v težkih časih. Spremembe so bile zaznane kot manjše in posameznikova produktivnost je bila ocenjena bolje v velikih podjetjih in velikih timih.

Timska produktivnost je bila ocenjena bolje v manjših timih, kjer je bilo največje izboljšanje produktivnosti zaznano pri timih z manj kot 10 zaposlenimi.

Število e-mailov in video konferenc je negativno povezano z upravljanjem časa. Ker podjetja neposredno in kratkoročno ne morejo vplivati na to, kako posamezniki upravljajo digitalno komunikacijo, bi morali izboljšati svoje sposobnosti in spretnosti za upravljanje časa ter tako zagotoviti odličnost delovanja vseh skupaj za prihodnost.

ODNOSI

Glede na rezultate raziskave je vpliv Covid19 izkušenj na odnose v timih pozitiven. Odnosi so se v splošnem izboljšali. Raziskava je pokazala, da samo  nekaj pozornosti in potrditev ni dovolj. Odnosi v timih so se izboljšali le, kadar so ljudje prejeli veliko pozornosti in potrditev – bodisi s strani sodelavcev bodisi svojih nadrejenih vodij.

Poleg tega smo ugotovili, da ljudje, ki so na višjih pozicijah prejmejo več potrditev za svoje delovanje. Ljudje na nižjih ravneh so bolj pogosto ostali brez potrditev. To je v zahtevnih časih, ko so ljudje brez fizičnih stikov (ali z omejenimi) bistveno težja preizkušnja za posameznike.

VODITELJSTVO

Raziskava je pokazala medsebojno povezanost produktivnosti, odnosov in kakovosti v podjetjih. Dobri odnosi bodo pozitivno vplivali tako na produktivnost kot na kakovost delovanja tima. Zaposleni v timih z dobrimi odnosi so tudi bolje ocenili raven stresa kot drugi. To ni dobro le za podjetje, ampak je boljše za vsakega posameznika.  

Za dobro delovanje podjetja v zahtevnih časih, lahko vodje in menedžerji naredijo veliko. Pomagajo lahko tako, da se osredotočijo na izboljševanje produktivnosti vsakogar, njegove spretnosti produktivnosti in upravljanja s časom, ter tako, da dajejo priznanja vsem zaposlenim za njihovo delovanje – ne le menedžerjem, ampak tudi zaposlenim v prvih ravneh.

Morda se vam opis rezultatov zdi logičen. Vendar, zakaj je potem raziskava povzela nekaj, kar je tako samoumevno in bi vodje v podjetju lahko hitro preskočili k tem zaključkom?

Razlog je, ker naloga in delo vodje ni enostavno! Vodenje zahteva neprestan napor in neprestano izboljševaje zato, da je lahko še naprej odlično. Vodje timov delajo napake, kot vsakdo. Pozabijo na dajanje dovolj pohval in potrditev vsem v timu, pozabijo pravilno in dovolj delegirati, izvajajo preveč on-line konferenc, sestankov in ustvarijo preveč on-line komunikacije – in vse to v timu, z ne vedno dobrim upravljanjem časa ali jasnimi pravili, ki bi vsem omogočili biti bolj produktivni. Poleg tega, so se vodje v času raziskave znašli v povsem novi in nepričakovani situaciji, tako kot vsi drugi zaposleni. Naloga vodenja je zato postala precej težja.

Podjetja morajo zato vzpostaviti način vodenja s pravimi, vendar enostavnimi pravili, ki jih poznajo vsi in po katerih bodo lahko vsi delovali po svojih najboljših močeh. Potrebna so pravila, ki jih vsi poznajo in po katerih bodo lahko vsi delovali – drugače kot v skupnih prostorih in vedno dosegljivi. Vodje in menedžerji morajo zdaj investirati svoje napore in učenje za novo podjetje, ki je zgrajeno okrog ljudi in se ne »oklepati za bilke« načinov »vedno smo tako delali«.


Ne spreglejte! Pripravljamo še:

  1. Nov program Praktičnega vodenja, ki bo potekal dvakrat: 21. – 25. september ali 5. – 9. oktober (v slovenščini).
    Vsebine so osredotočene na ustvarjanje sodobnega načina vodenja, uporabo čustvene inteligentnosti v vodenju sebe, tima in  podjetja, kjer vodje postavijo na prvo mesto ljudi.
  2. HR rešitev »Heart tool«, ki združuje principe CMC za kadrovski proces in pomaga ohraniti ljudi na prvem mestu, integrirati pravilne sistem in politike v vaš kadrovski proces. Vsebuje merjenje, spremljanje ter oblikovanje vrednot in principov v vašem procesu za prihodnost.

Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo